CNPP CNPP

 Prestatii
> Pensii
> Alte drepturi de asigurari...
> Indemnizatii prevazute de...
> Bilete de tratament
> Acte necesare

 


Indemnizatii prevazute de legi speciale

> Indemnizatiile si sporurile cuvenite veteranilor si vaduvelor de razboi - Legea nr. 49/1991, Legea nr. 44/1994
> Indemnizatia cuvenita fostilor detinuti politici - Decret-lege nr. 118/1990
> Indemnizatia cuvenita persoanelor persecutate din motive etnice - Legea nr. 189/2000
> Indemnizatia cuvenita persoanelor care au efectuat stagiul militar in detasamente de munca - Legea nr. 309/2002
> Indemnizatia privind pensiile I.O.V.R. - Legea nr. 49/1999
> Indemnizatia privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România - OUG 105/1999
> Indemnizatia privind recunoştinţa faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 - Legea nr. 341/2004
> Indemnizatia privind acordarea unui ajutor lunar pentru soțul supraviețuitor - Legea nr. 578/2004
> Indemnizatia privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi din România - Legea nr. 109/2005
> Indemnizatia privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică - Legea nr. 8/2006


Legea nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950 – 1961, cu modificările și completările ulterioare

Categorii de beneficiari:

 • persoanele, cetăţeni români, care au efectuat stagiul militar în detaşamentele de muncă din cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950 – 1961;

 • soția celui decedat, din categoria celor prevăzuţi de lege, dacă ulterior nu s-a recăsătorit.

Drepturi acordate:

 • indemnizaţie lunară, neimpozabilă, într-un cuantum stabilit prin lege, pentru fiecare lună de stagiu militar efectuat în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii;

 • soția celui decedat beneficiază de indemnizație în cuantum de 50% din indemnizația ce s-ar fi cuvenit soțului, dacă ulterior nu s-a recăsătorit;

 • asistenţă medicală şi medicamente în mod gratuit, atât în tratamentul ambulatoriu, cât şi în timpul spitalizării;

 • scutirea de la plata taxei de abonament la radio si televizor.

Stabilirea calității de beneficiar al legii se face la cerere, de către o comisie ce funcționează în cadrul caselor teritoriale de pensii și a municipiului București, pe baza următoarelor documente:

 • livret militar, în original şi în copie;

 • adeverință eliberată de centrele militare judeţene sau de UM 02405 Piteşti, în original şi în copie.

Comisia se pronunță printr-o hotărâre motivată.

Stabilirea și plata indemnizației lunare se face de către casele teritoriale de pensii, prin decizie, pe baza următoarelor documente:

În cazul titularului:

 • cerere;

 • buletin de identitate (carte de identitate) – copie şi original;

 • certificat de naştere – copie şi original;

 • certificat de căsătorie – copie şi original;

 • cupon pensie;

 • hotărâre pentru stabilirea drepturilor prevăzute de Legea nr. 309/2002.

În cazul soţului supravieţuitor:

 • cerere;

 • certificat de naştere (copie şi original);

 • certificat de căsătorie (copie şi original);

 • certificat de deces (copie şi original);

 • hotărâre (pentru soțul supraviețuitor) pentru stabilirea drepturilor prevăzute de Legea nr. 309/2002.