CNPP CNPP

 Prestatii
> Pensii
> Alte drepturi de asigurari...
> Indemnizatii prevazute de...
> Bilete de tratament
> Acte necesare

 


Indemnizatii prevazute de legi speciale

> Indemnizatiile si sporurile cuvenite veteranilor si vaduvelor de razboi - Legea nr. 49/1991, Legea nr. 44/1994
> Indemnizatia cuvenita fostilor detinuti politici - Decret-lege nr. 118/1990
> Indemnizatia cuvenita persoanelor persecutate din motive etnice - Legea nr. 189/2000
> Indemnizatia cuvenita persoanelor care au efectuat stagiul militar in detasamente de munca - Legea nr. 309/2002
> Indemnizatia privind pensiile I.O.V.R. - Legea nr. 49/1999
> Indemnizatia privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România - OUG 105/1999
> Indemnizatia privind recunoştinţa faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 - Legea nr. 341/2004
> Indemnizatia privind acordarea unui ajutor lunar pentru soțul supraviețuitor - Legea nr. 578/2004
> Indemnizatia privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi din România - Legea nr. 109/2005
> Indemnizatia privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică - Legea nr. 8/2006


Legea nr. 49/1999 privind pensiile I.O.V.R., cu modificările și completările ulterioare

Categorii de beneficiari

a) invalizii de război, mari mutilați sau cei încadrați în gradul I, II sau III de invaliditate; b) văduvele de război; c) copiii celor morți sau dispăruți în război; d) accidentații de război în afara serviciului ordonat.

Drepturi acordate:

  • pensie IOVR, în funcție de gradul de invaliditate în care sunt încadrați, cuantumul drepturilor fiind stabilite prin lege;

  • văduva de război beneficiază de pensie IOVR în cuantumul stabilit prin lege;

  • invalizii și accidentații de răzoi, marii mutilați și cei incadrați în gradul I de invaliditate primesc, pe lângă pensia I.O.V.R., și o sumă fixă pentru îngrijire, cuantumul fiind stabilit prin lege;

  • acidentații de război în afara serviciului ordonat au dreptul la 50% din cuantumurile prevăzute pentru invalizii de război, diferențiat în funcție de gradul de invaliditate în care sunt încadrați;

  • alte drepturi: pensionarii I.O.V.R. au dreptul, in mod gratuit, la asistență medicală în spitale și ambulatoriu, la întreținere și medicamente pe timpul internării, în condițiile legii. De asemenea, beneficiază, potrivit legii, de trimitere la tratament în stațiunile balneoclimaterice.

Stabilirea şi plata drepturilor

- comisiile de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă stabilesc gradul de invaliditate; - casele de pensii din raza de domiciliu a solicitantului emit decizie și efectuează plata pensiilor pe baza cererii solicitantului.