CNPP CNPP

 Home
> Informatii utile
> Software
> Comunicate de presă
> Link-uri
> Program C.J.P. ARAD
> Formulare
> Sitemap
> Informatii de interes public
> Declaratii de avere
> Achizitii publice
> Somatii CJP Arad
> Accidente de munca/Boli Profesionale

 


Formulare

Formular Download
Cerere pentru acordarea pensiei de limita de varsta anexa nr. 6
Cerere pentru acordarea pensiei anticipate anexa nr. 6
Cerere pentru acordarea pensiei anticipata partiala anexa nr. 6
Cerere pentru acordarea pensiei de invaliditate anexa nr. 7
Declarație acordare pensie de invaliditate gradul I  
Cerere pentru acordarea pensiei de urmas anexa nr. 8
Declarație proprie răspundere urmaș - student  
Cerere privind acordarea indemnizației în baza art. 1 alin. (1) din Legea nr. 8/2006  
Cerere pentru acordarea indemnizatiei prevazute de Decretul-Lege nr.118/1990  
Cerere pentru acordarea indemnizatiei prevazute de Legea nr.309/2002  
Cerere pentru acordarea indemnizatiei prevazute de Legea nr.189/2000  
Cerere pentru acordarea indemnizatiei de veteran de razboi  
Cerere pentru recalcularea pensiei  
Cerere pentru acordare bilete de tratament  
Declaratie proprie raspundere pentru bilet tratament  
Cerere pentru expertizarea capacității de muncă anexa 10
Cerere eliberarea buletin de calcul anexa 1
Cerere pentru acordarea indemnizatiei prevazute de Legea nr. 154/2021  
Declarație titular la Legea nr. 154/2021  
Declaratie sot supravietuitor la Legea nr. 154/2021  
Declaratie copil la Legea nr. 154/2021  
Cerere pentru acordarea unui ajutor lunar pentru sotul supravietuitor conform Legii nr. 578/2004  
Adresa informatii angajator  

> Cereri tip pentru plati pensii/indemnizatii/alte drepturi

Formular Download
Cerere pentru plata pensiei neincasate  
Cerere pentru schimbare domiciliu  
Cerere pentru sistare plata in cont curent personal  
Cerere pentru transferul dosarului de pensie in alt judet  
Cerere pentru plata pensiei in regim de urgenta  
Cerere pentru plata sumelor ramase neincasate de catre pensionarul decedat anexa nr. 9
Cerere pentru plata ajutorului de deces anexa nr.11
Cerere pentru punere în plată a Legii nr. 154/2021  

> Formular de audienta, alte cereri

Formular Download
Formular de audiență  
Cerere de acreditare  

> Declaratii

Formular Download
Declaratie de asigurare privind asigurarea in sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale a persoanelor fizice care realizeaza venituri de natura profesionala, altele decat cele salariale, conform OUG nr. 58/2010  
Declaratie privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre BASS anexa nr.1.1
Declaratie privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre BASS anexa nr.1.2
Contract de asigurari sociale anexa nr.1
Declaratie de asigurari sociale anexa nr.3

Contract de asigurari sociale conform OUG 163/2020  

Declaraţia beneficiarului asigurării conform OUG 163/2020  
Comunicare de modificare anexa nr.4
Act aditional anexa nr.2
Solicitare de retragere anexa nr.5
Cerere solicitare adeverință stagiu cotizare  
Cerere negație  

> Cereri tip pentru plati pensii internationale

Formular Download
Certificat de viata RO  
Certificat de viata / Lebensbescheinigung RO - DE  
Certificat de viata / Life certificate RO - EN  
Certificat de viata / CERTIFICADO FE DE VIDA RO - ES  
Certificat de viata / Certificat de vie RO - FR  
Certificat de viata / ÉLETBIZONYÍTVÁNY RO - HU  
Certificat de viata / CERTIFICATO DI ESISTENZA IN VITA RO - IT  
Declaratie transfer drepturi in strainatate  

> Cereri tip pentru plati informatii de interes public conform Legii nr. 544/2001

Formular Download
Model cerere tip Anexa 1
Model cerere tip reclamatie administrativa Anexa 2a

Model cerere tip reclamatie administrativa

Anexa 2b
Model cerere tip raspuns la cerere Anexa 3
Model cerere tip raspuns la reclamatie Anexa 4

> Cereri tip pentru recupererea sumelor din b.a.s.s.

(valabile pentru declarațiile D112, anterioare datei de 01.01.2018)

Formular Download
Cererea persoanei care solicită acordarea ajutorului de deces  
Cerere completată de angajator la B.A.S.S.  
Model adresă comfimare plată  

> Cereri tip pentru recupererea sumelor din f.a.a.m.b.p. de catre angajatori

Formular Download
Anexa 13  

> Cereri tip pentru SOLICITAREA AJUTORULUI DE DECES ÎN CAZUL ASIGURATULUI SAU A UNUI MEMBRU DE FAMILIE AL ACESTUIA

(valabile incepând cu data de 01.01.2018)

Formular Download
Cererea persoanei care solicită acordarea ajutorului de deces  
Model adeverință ajutor deces pentru asigurat  
Model adeverință ajutor deces pentru membru de familie  
Declaratie (se completează numai în cazul solicitării ajutorului de deces pentru membru de familie)  

 

 

Descărcați Adobe Acrobat Reader®