CNPP CNPP

 Despre noi
> Despre CJP Arad
> Organigrama

 


Despre noi

Casa Judeţeană de Pensii Arad este organizată şi funcţionează ca serviciu public deconcentrat în subordinea Casei Naţionale de Pensii Publice, fiind investită cu personalitate juridică în baza prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu completările şi modificările ulterioare şi a prevederilor Statutului Casei Naţionale de Pensii Publice.

Casa Judeţeană de Pensii Arad asigură, la nivelul judeţului, aplicarea unitară a legislaţiei din domeniul pensiilor şi asigurărilor sociale de stat.

Finanţarea cheltuielilor de organizare, funcţionare şi de investiţii ale Casei Judeţene de Pensii Arad se asigură de către Casa Naţională de Pensii Publice din fondurile repartizate de la bugetul asigurărilor sociale de stat.