CNPP CNPP

 Home
> Informatii utile
> Software
> Comunicate de presă
> Link-uri
> Program C.J.P. ARAD
> Formulare
> Sitemap
> Informatii de interes public
> Declaratii de avere
> Achizitii publice
> Somatii CJP Arad
> Accidente de munca/Boli Profesionale

 


Software (programe) pentru angajatori

> Programul pentru realizarea declaratiilor nominale pentru anii 2001 - 2010.
> Programul pentru verificarea declaratiilor nominale pentru anii 2001 - 2010.
> Anexele A1.1, A1.2 si A1.4 - incepand cu raportarea lunii martie 2009.
> Tariful de risc pe sectoare de activitate ale economiei nationale, pentru anul 2009 - Anexa 4.
> Programul pentru inregistrarea Carnetelor de Munca.


> Programul pentru realizarea declaratiilor nominale pentru anii 2001 - 2010, versiunea 10.03.

NOU!!! Versiunea 10.03 a programului pentru angajatori ofera posibilitatea raportarii asiguratilor care realizeaza venituri profesionale asa cum sunt definite de OUG 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii 571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar fiscale, modificata prin OUG 82/2010 pentru modificarea art. 7 alin (1) pct. 2 subpct 2.1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru modificarea art. III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar fiscale, pentru veniturile platite incepand cu data de 10 Septembrie 2010.
Acesta versiune este necesar a fi descarcata NUMAI de angajatorii carora le sunt aplicabile prevederile OUG 58/2010 modificata prin OUG 82/2010.
Programele pot fi descarcate si de pe site-urile Caselor teritoriale de pensii si de pe site-ul Casei de pensii a Municipiului Bucuresti (www.cnpas.org, www.cjpgalati.ro, www.cpmb.rdsnet.ro.)
In consecinta, angajatorii care au si personal care realizeaza venituri profesionale vor completa pentru acestia o declaratie separata, cu urmatoarele particularitati:

  - se completeaza codul unic de inregistrare al angajatorului;
  - prima pozitie din codul de la Registrul comertului se inlocuieste cu $;
  - campul CM, din anexa A11, se completeaza cu:
  • 6 pentru asiguratii care realizeaza venituri profesionale prevazute de art. III din OUG nr. 58/2010, modificata prin OUG nr. 82/2010, din drepturi de autor si drepturi conexe;
  • 7 pentru asiguratii care realizeaza venituri profesionale prevazute de art. III din OUG nr. 58/2010, modificata prin OUG nr. 82/2010, din desfasurarea activitatii in baza contractelor/conventiilor incheiate potrivit Codului civil.
  - campul NN, din anexa A11, se completeaza automat cu numarul de zile lucratoare in care asiguratii au beneficiat de prevederile OUG 58/2010 modificata prin OUG 82/2010, cu posibilitatea de modificare, fara a se depasi insa numarul maxim de zile lucratoare din luna;
  - campul TVN din anexa A11, se completeaza cu baza de calcul la care datoreaza contributia individuala de asigurari sociale si nu poate depasi in cursul unei luni calendaristice echivalentul a de 5 ori salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat (pentru anul 2010 echivalentul a 5 salarii medii brute este: 5*1836=9180 lei).
  - se calculeaza numai contributia individuala de asigurari sociale (10.5%)
Pentru a selecta macheta de completare a declaratiei pentru beneficiarii OUG 58/2010 cu modificarile ulterioare se acceseaza din meniul principal [Administrare] -> [Optiuni]. Din macheta care se afiseaza pe ecran, se selecteaza tab-ul [Tip ang]. Din optiunile afisate se selecteaza tab-ul [OUG 58]. Se salveaza optiunile selectate si se restarteaza aplicatia.

| Download |

> Programul pentru realizarea declaratiilor nominale pentru anii 2001 - 2010, versiunea 10.02.

Programul permite realizarea declaratiilor privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre BASS pentru anii 2001 - 2010, atat anexa 1.1, cat si anexa 1.2.
Prin program se realizeaza atat declaratiile nominale (anexa A1.1 si A1.2), cat si fisierele ce trebuiesc aduse la Casa Judeteana de Pensii Arad.

| Download |

> Programul pentru verificarea declaratiilor nominale pentru anii 2001 - 2010, versiunea 26.3.

Programul de verificare a anexelor A1.1, A1.2 pentru angajatorii care au aplicatii proprii de generare a anexelor V26.3 (inclusiv pentru raportarile in baza OUG 58/2010 modificata prin OUG 82/2010)

| Download |

> Programul pentru verificarea declaratiilor nominale pentru anii 2001 - 2010, versiunea 26.2.

Programul permite verificarea declaratiilor privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre BASS pentru anii 2001 - 2010 din dischetele create de programele de realizare a declaratiilor.

| Download |

> Anexele A1.1, A1.2 si A1.4 - incepand cu raportarea lunii ianuarie 2010.

Anexa 1.1 | Download A1.1 |

Anexa 1.2 | Download A1.2 |

Anexa explicativa 1.4 | Download A1.4 |

Anexa explicativa 1.4 pentru raportarile in baza OUG 58/2010 modificata prin OUG 82/2010)| Download A1.4 |

> Tariful de risc pe sectoare de activitate ale economiei nationale, pentru anul 2010 - Anexa 4.

Anexa 4 (tarife de risc pe coduri CAEN) | Download Anexa 4 (cod CAEN) |

> Programul pentru inregistrarea Carnetelor de Munca.

Programul permite intocmirea proceselor-verbale de predare-primire si generarea fisierelor in vederea preluarii de catre Casa Judeteana de Pensii Arad a datelor din Carnetele de Munca conform H.G. nr. 1768/2005.

| Download |