CNPP CNPP

 Despre noi
> Despre CJP Arad
> Organigrama

 


Despre Casa Judeteana de Pensii Arad

Casa Judeţeană de Pensii Arad este organizată şi funcţionează ca serviciu public deconcentrat aflat în subordinea Casei Naţionale de Pensii Publice, realizarea atribuţiilor fiind supusă controlului CNPP.

Casa Judeţeană de Pensii Arad asigură aplicarea unitară în teritoriu a legislaţiei din domeniul pensiilor şi asigurărilor sociale de stat luând măsuri, în condiţiile legii, pentru dezvoltarea şi administrarea eficientă a patrimoniului sistemului public de pensii, precum şi pentru asigurarea integrităţii acestuia.

Instituţia este investită cu personalitate juridică, potrivit prevederilor Legii nr 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare şi a Statutului Casei Naţionale de Pensii Publice aprobat prin H.G. nr 118/2012.

Finanţarea cheltuielilor de organizare, funcţionare şi investiţii ale Casei de Pensii se asigură de Casa Naţională de Pensii Publice, din fondurile repartizate de la bugetul asigurărilor sociale de stat conform HG nr. 118/2012.