CNPP CNPP

 Prestatii
> Pensii
> Alte drepturi de asigurari...
> Indemnizatii prevazute de...
> Bilete de tratament
> Acte necesare

 


Indemnizatii prevazute de legi speciale

> Indemnizatiile si sporurile cuvenite veteranilor si vaduvelor de razboi - Legea nr. 49/1991, Legea nr. 44/1994
> Indemnizatia cuvenita fostilor detinuti politici - Decret-lege nr. 118/1990
> Indemnizatia cuvenita persoanelor persecutate din motive etnice - Legea nr. 189/2000
> Indemnizatia cuvenita persoanelor care au efectuat stagiul militar in detasamente de munca - Legea nr. 309/2002
> Indemnizatia privind pensiile I.O.V.R. - Legea nr. 49/1999
> Indemnizatia privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România - OUG 105/1999
> Indemnizatia privind recunoştinţa faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 - Legea nr. 341/2004
> Indemnizatia privind acordarea unui ajutor lunar pentru soțul supraviețuitor - Legea nr. 578/2004
> Indemnizatia privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi din România - Legea nr. 109/2005
> Indemnizatia privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică - Legea nr. 8/2006


Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizatii si sporuri invalizilor, veteranilor si vaduvelor de razboi
Legea nr.44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizililor si vaduvelor de razboi


> Beneficiari
 • Veteran de razboi - persoana care a participat la primul sau al doilea razboi mondial in armata romana si s-a aflat intr-una din situatiile prevazute in Legea nr.44/1994 art. 1-4 si care dovedeste cu acte eliberate de Ministerul Apararii Nationale calitatea de veteran de razboi.
 • Vaduva de veteran de razboi - este sotia supravietuitoare a celui decedat pe front, in prizonierat sau ca urmare a ranilor ori bolilor contactate pe front sau in prizonierat.
 • Vaduva de razboi – sotia supravietuitoare a celui decedat pe front sau in prizonierat.
 • Invalid de razboi este veteranul de razboi care a suferit prin ranire sau accidentare in timpul sau din cauza razboiului o invaliditate atestata printr-un act medical legal.
  Prizonier de razboi este:
  • persoana capturata de inamic in cursul operatiunilor de razboi, indiferent daca a fost combatant sau necombatant, precum si cea asimilata cu aceasta potrivit conventiilor internationale la care Romania este parte;
  • persoana care, dupa inceterea ostilitatilor, la 23 august 1944, a fost dezarmata de trupele sovietice sau germane, sau, chiar nedezarmata, a fost internata in lagare de prizonieri;
  • elevul scolilor militare de ofiteri, subofiteri si maistri militari, trimis la studii in Germania, precum si soldatul si cadrul aflati in aceasta tara la specializare, considerati prizonieri de razboi de catre autoritatile germane la 23 august 1944.

> Drepturile veteranilor de razboi si vaduvelor de razboi

 • Veteranii de razboi beneficiaza de indemnizatie si de sporul lunar, proportional cu timpul cat au luptat in razboi si de renta, in cazul in care au fost decorati.
  De aceleasi drepturi beneficiaza si vaduvele de razboi care nu s-au recasatorit, cu exceptia sporului lunar
 • Vaduva de razboi care are dreptul la pensia I.O.V.R. in conditiile legii primeste, pe langa aceasta pensie, si pensia de asigurari sociale.
  Sotul supravietuitor al veteranului de razboi, care nu s-a recasatorit, beneficiaza de jumatate din indemnizatia de veteran de razboi si din renta lunara precum si de jumatate din numarul calatoriilor gratuite la care avea ori trebuia sa aiba dreptul, potrivit legii, sotul decedat.
 • Vaduvele de veterani de razboi care nu s-au recasatorit beneficiaza de 100% din indemnizatia de veteran de razboi, daca sotii acestora inaintea decesului nu au fost decorati cu ordine sau medalii de razboi ori cu Medalia "Crucea comemorativa a celui de-al doilea razboi mondial 1941-1945".

> Stabilirea calitatii de veteran de razboi

 • Calitatea de veteran de razboi se stabileste de catre Ministerul Apararii Nationale, pe baza datelor din livretul militar ori, in lipsa acestora, pe baza de acte oficiale eliberate de catre organele stabilite de acest minister
 • Invalizii de razboi, indiferent de gradul de invaliditate, isi dovedesc calitatea prin procesul-verbal de clasare si decizia de pensie respectiva.
 • Prizonierii de razboi isi dovedesc calitatea prin datele inscrise in livretul militar, precum si in orice alt document emis de Ministerul Apararii Nationale ori de organul la care au fost retinuti.
 • In cazurile in care, din diferite motive, cei indreptatiti nu poseda livret militar ori nu li se poate elibera dovada necesara datorita inexistentei sau distrugerii arhivelor, confirmata in scris, calitatea de veteran de razboi se va determina de catre comisiile de reconstituire, cu martori, in conditiile prevazute de lege si de metodologia stabilita, in acest scop, de Ministerul Apararii Nationale.

       Legitimatia de veteran de razboi se elibereaza persoanelor prevazute mai sus de catre Ministerul Apararii Nationale.
       Legitimatia de veteran de razboi se poate elibera celor indreptatiti si de catre Asociatia Nationala a Veteranilor de Razboi sau de catre alte asociatii ale veteranilor de razboi constituite legal, fiecare pentru membrii sai; aceasta va fi contrasemnata de imputernicitii Ministerului Apararii Nationale.

> Cuantumul indemnizatiilor

        

 • Indemnizatii
  • Indemnizatia cuvenita veteranilor de razboi este la data de 01.09.2003, in cuantum de 187.632 lei, iar sporul de front de 45.036 lei
  • Veteranii invalizi de razboi incadrati in:
   • gradul I de invaliditate, beneficiaza de indemnizatie in cuantum de 300.209 lei plus un spor de front de 45036 lei
   • gradul II de invaliditate, beneficiaza de indemnizatie in cuantum de 270189 lei plus un spor de front de 45036 lei
   • gradul III de invaliditate, beneficiaza de indemnizatie in cuantum de 225157 lei plus un spor de front de 45036 lei
   • beneficiaza de aceleasi drepturi vaduvele veteranilor invalizi de razboi care nu au fost decoratii
  • Vaduvele veteranilor invalizi de razboi, decorati, incadrati in:
   • gradul I de invaliditate, beneficiaza de indemnizatie in cuantum de 150.105 lei
   • gradul II de invaliditate, beneficiaza de indemnizatie in cuantum de 135095 lei
   • gradul III de invaliditate, beneficiaza de indemnizatie in cuantum de 112.579 lei
  • Sotul supravietuitor al veteranului de razboi, care nu s-a recasatorit, beneficiaza de jumatate din indemnizatia de veteran de razboi, respectiv 93.816 lei la 01.09.2003
  • Vaduvele de veterani de razboi care nu s-au recasatorit beneficiaza de 100% din indemnizatia de veteran de razboi, respectiv 187632 lei la 01.09.2003, daca sotii acestora inaintea decesului nu au fost decorati cu ordine sau medalii de razboi ori cu Medalia "Crucea comemorativa a celui de-al doilea razboi mondial 1941-1945".

        

 • Rente
        Veteranii de razboi, carora le-au fost acordate ordine si medalii pentru faptele de arme savarsite pe campul de lupta, beneficiaza de rente dupa cum urmeaza:
  • Veteranii decorati cu Ordinul Mihai Viteazul, beneficiaza de o renta lunara echivalenta cu solda de baza a unui sublocotenent, compusa din solda de grad, respectiv 1.634.000 lei si solda de functie la minim, respectiv 2.179.000 lei (01.09.2003);
  • Veteranii decorati cu Ordinul Virtutea Aeronautica cu spade, clasa Cavaler, beneficiaza de o renta lunara echivalenta cu solda de grad a unui sublocotenent, respectiv 1.634.000 lei la 01.09.2003;
  • Veteranii decorati cu Ordinul Steaua Romaniei cu spade si panglica de Virtute Militara sau cu Ordinul Steaua Romaniei cu spade, Ordinul Virtutea Aeronautica cu spade, Ordinul Coroana Romaniei cu spade si panglica de Virtute Militara sau Ordinul Coroana Romaniei cu spade, Ordinul Crucea Regina Maria, Medalia Virtutea Militara de Razboi, Medalia Virtutea Maritima, Medalia Virtutea Aeronautica sau Medalia Aeronautica, Medalia Serviciul Credincios cu spade, Medalia Barbatie si Credinta cu spade, Crucea Serviciul Credincios cu spade, Crucea Meritul Sanitar si Medalia Virtutea Ostaseasca beneficiaza de o renta lunara echivalenta cu 75% din solda de grad a unui sublocotenent , respectiv la 01.09.2003 1.225.500 lei,.
  • Sotul supravietuitor al veteranului de razboi, care nu s-a recasatorit, beneficiaza de jumatate din renta lunara, respectiv 612.650 lei la 01.09.2003.

        

 • "Crucea comemorativa"
  • Veteranii de razboi care nu sunt decorati cu ordine, medalii sau cruci de razboi , dar carora le-a fost conferita Medalia "Crucea comemorativa a celui de-al doilea razboi mondial, 1941-1945" beneficiaza de o renta lunara echivalenta cu 25% din solda de grad a unui sublocotenent, respectiv 408.500 lei la 01.09.2003.
  • Vaduvele de veterani care nu s-au recasatorit beneficiaza de 50% din renta amintita mai sus, respectiv 204.250 lei.

> Alte drepturi

 • 12 calatorii interne gratuite dus-intors, sau 24 simple in cursul unui an calendaristic la clasa I pe calea ferata
 • gratuitati pe mijloacele de transport in comun in mediul urban
 • prioritate la repartizarea si inchirierea locuintelor din fondul locativ de stat
 • acordarea unui ajutor anual pentru acoperirea unei partii din costul chiriei, energiei termice si energiei electrice
 • asigurarea de facilitati la obtinerea buteliilor de aragaz
 • asistenta medicala gratuita in toate institutiile medicale civile de stat sau militare si asigurarea medicamentelor gatuite

> Acte necesare

      Pentru acordarea drepturilor cuvenite veteranilor de razboi

Cererea impreuna cu actele doveditoare se depune prin intermediul Filialei Arad a Asociatiei Nationale a Veteranilor de Razboi.

      Pentru obtinerea drepturilor cuvenite in calitate de vaduva de veteran de razboi

 • Cerere pentru acordarea indemnizatiei de vaduva de veteran de razboi
 • Daca sotul avea calitatea de veteran de razboi la data decesului
  • legitimatia veteranului de razboi decedat
  • talonul de pensie al veteranului (indemnizatie)
  • talonul de pensie al vaduvei
  • certificatul de deces al veteranului
  • certificat de nastere
  • certificat de casatorie
  • act de identitate
  • declaratie pe proprie raspundere a vaduvei, ca nu s-a recasatorit
 • In cazul in care titularul a decedat inainte de a dobandi calitatea de beneficiar, sotia urmasa se va adresa pentru intocmirea dosarului Filialei Arad a Asociatiei Nationale a Veteranilor de Razboi