CNPP CNPP

 Prestatii
> Pensii
> Alte drepturi de asigurari...
> Indemnizatii prevazute de...
> Bilete de tratament
> Acte necesare

 


Indemnizatii prevazute de legi speciale

> Indemnizatiile si sporurile cuvenite veteranilor si vaduvelor de razboi - Legea nr. 49/1991, Legea nr. 44/1994
> Indemnizatia cuvenita fostilor detinuti politici - Decret-lege nr. 118/1990
> Indemnizatia cuvenita persoanelor persecutate din motive etnice - Legea nr. 189/2000
> Indemnizatia cuvenita persoanelor care au efectuat stagiul militar in detasamente de munca - Legea nr. 309/2002
> Indemnizatia privind pensiile I.O.V.R. - Legea nr. 49/1999
> Indemnizatia privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România - OUG 105/1999
> Indemnizatia privind recunoştinţa faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 - Legea nr. 341/2004
> Indemnizatia privind acordarea unui ajutor lunar pentru soțul supraviețuitor - Legea nr. 578/2004
> Indemnizatia privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi din România - Legea nr. 109/2005
> Indemnizatia privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică - Legea nr. 8/2006


Legea nr. 8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, cu modificările și completările ulterioare.

Categorii de beneficiari:

 • pensionarii sistemului public, care sunt membri ai uniunilor de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică.

 • calitatea de membru al uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică se atestă de către conducerea acestora pe bază de adeverinţă.

 • Ministerul Culturii a comunicat lista uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, listă ce cuprinde un număr de 8 uniuni și anume:

  • Uniunea Scriitorilor din România;

  • Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România;

  • Uniunea Artiștilor Plastici din România;

  • Uniunea Teatrală din România;

  • Uniunea Cineaștilor din România;

  • Uniunea de Creație Interpretativă a Muzicienilor din România;

  • Uniunea Autorilor și Realizatorilor de Film din România;

  • Uniunea Arhitecților din România.

Drepturi acordate:

 • indemnizație al cărei cuantum reprezintă echivalentul a 50% din pensia cuvenită titularului sau, după caz, aflată în plată la data solicitării, dar nu poate depăși două salarii de bază minime brute pe țară, garantate în plată.

 • cuantumul indemnizaţiei se modifică ori de câte ori se modifică pensia titularului, ca urmare a modificării valorii punctului de pensie.

 • indemnizaţia nu se acordă persoanelor care beneficiază de indemnizaţia acordată potrivit Legii nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizaţiei de merit, cu modificările ulterioare.

Stabilirea și plata indemnizației:

 • stabilirea și plata indemnizației lunare se efectuează de casa teritorială de pensii în a cărei rază solicitantul are domiciliul sau reședința solicitantul;

 • indemnizația lunară se acordă la cerere, începând cu luna următoare celei în care a fost depusă cererea la casa teritorială de pensii, pe baza următoarelor documente:

  • cerere privind acordarea indemnizației în baza art. 1 alin. (1) din Legea nr. 8/2006;

  • actul de identitate;

  • decizia de pensionare sau, după caz, cuponul mandat poştal ori talonul cont curent;

  • dovada calităţii de membru al uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică;

  • o declaraţie pe propria răspundere in care să rezulte că nu este beneficiar al prevederilor Legii nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizaţiei de merit.