CNPP CNPP

 Prestatii
> Pensii
> Alte drepturi de asigurari...
> Indemnizatii prevazute de...
> Bilete de tratament
> Acte necesare

 


Indemnizatii prevazute de legi speciale

> Indemnizatiile si sporurile cuvenite veteranilor si vaduvelor de razboi - Legea nr. 49/1991, Legea nr. 44/1994
> Indemnizatia cuvenita fostilor detinuti politici - Decret-lege nr. 118/1990
> Indemnizatia cuvenita persoanelor persecutate din motive etnice - Legea nr. 189/2000
> Indemnizatia cuvenita persoanelor care au efectuat stagiul militar in detasamente de munca - Legea nr. 309/2002
> Indemnizatia privind pensiile I.O.V.R. - Legea nr. 49/1999
> Indemnizatia privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România - OUG 105/1999
> Indemnizatia privind recunoştinţa faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 - Legea nr. 341/2004
> Indemnizatia privind acordarea unui ajutor lunar pentru soțul supraviețuitor - Legea nr. 578/2004
> Indemnizatia privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi din România - Legea nr. 109/2005
> Indemnizatia privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică - Legea nr. 8/2006


Legea nr. 189/2000 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945, din motive etnice.

> Categorii de beneficiari

 • Persoana cetatean roman, care in perioada regimurilor instaurate cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 a avut de suferit persecutii din motive etnice, dupa cum urmeaza:
        a) a fost deportata in ghetouri si lagare de concentrare din strainatate;
        b) a fost privata de libertate in locuri de detentie sau lagare de concentrare;
        c) a fost refugiata, expulzata sau stramutata in alta localitate;
        d) a facut parte din detasamentele de munca fortata;
        e) a fost supravietuitoare a trenului mortii;
        f) este sotul sau sotia persoanei asasinate ori executate din motive entice, daca ulterior nu s-a recasotorit;
 • Sotul supravietuitor al celui decedat din categoria persoanelor prevazute mai sus, va beneficia, incepand cu data de 1 a lunii urmatoare celei in care afost depusa cererea de o indemnizatie lunara, in cuantum fix, neimpozabila, daca ulterior nu s-a recasatorit.
 • Copiii nascuti in timpul calatoriei spre localitatea de refugiu sau conceputi inaintea sau conceputi inainte sau in timpul stramutarii si nascuti dupa stramutarea parintilor in acea localitate.

> Dovedirea calitatii de beneficiar

Dovedirea calitatii de beneficiar al Legii nr. 189/2000 se face cu acte oficiale eliberate de organele competente:

 • acte eliberate de Crucea Rosie Internationala;
 • acte eliberate de lagarele de concentrare ;
 • livrete militare sau adeverinte eliberate de U.M. 02405 Pitesti, pentru persoanele care au fost in detasamentele de munca obligatorie;
 • carnet/foi de pontaj privind zilele de munca obligatorie;
 • carnet de identitate privind pe cei deportati in Moghilev;
 • adeverinte eliberate de Arhivele Nationale Romane sau de directiile judetene ale acestora, ordine, dispozitii etc.;
 • buletine de evidenta a populatiei, eliberate de postul de jandarmi din localitatea respectiva din Transnistria;
 • acte eliberate de primaria oraselor respective;
 • certificate sau adeverinte de la autoritatile militare ori civile romanesti;
 • adeverinte eliberate de alte autoritati din Transnistria;
 • alte asemenea acte oficiale.

In lipsa actelor oficiale dovada persecutiei etnice se poate face prin declaratie cu martori.

> Acte necesare

 • cerere;
 • buletin de identitate ( carte de identitate) -copie si original;
 • certificat de nastere - copie si original ;
 • certificat de casatorie - copie si original ;
 • cupon pensie ;
 • hotararea privind calitatea de beneficiar al Legii nr.189/2000 ;
 • dosar cu sina.

        In cazul sotului supravietuitor:

 • certificat de nastere ( copie si original);
 • certificat de casatorie ( copie si original) ;
 • certificat de deces ( copie si original) ;

> Stabilirea drepturilor

 1. Cererile pentru acordarea drepturilor prevazute de Legea nr. 189/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, se depun la casele judetene de pensii, respectiv casa de pensii a municipiului Bucuresti, pana la data de 31.12.2003.
 2. Cererile se solutioneaza in termen de cel mult 30 de zile de la data depunerii prin emiterea unei hotarari de admitere sau respingere care se comunica solicitantului.
 3. Impotriva hotararii persoana interesata poate face contestatie la Curtea de Apel in termen de 30 de zile de la data comunicarii hotararii, potrivit Legii nr. 29/1990 privind contenciosul administrativ. Hotararea Curtii de Apel este definitiva.

  Data de la care se acorda indemnizatia

  Indemnizatia se acorda incepand cu luna urmatoare celei in care a fost depusa cererea.

> Facilitati

Beneficiarii Legii nr. 189/2000 au dreptul la o indemnizatie lunara ce se acorda incepand cu data de 1 a lunii urmatoare celei in care a fost depusa cererea si la urmatoarele facilitati:

 1. asistenta medicala si medicamente, in mod gratuit si prioritar, atat in tratament ambulatoriu, cat si pe timpul spitalizarilor;
 2. transport urban gratuit cu mijloace de transport in comun apartinand unitatilor cu capital de stat (autobuz, troleibuz, tramvai, metrou);
 3. 6 calatorii dus-intors gratuite, anual, pe calea ferata romana, cu clasa I;
 4. 6 calatorii dus-intors gratuite, anual, cu mijloacele de transport auto sau, dupa caz, cu mijloace fluviale de la localitatea de domiciliu la resedinta de judet, pentru persoanele care nu au posibilitatea sa calatoreasca pe calea ferata;
 5. un bilet pe an, gratuit, pentru tratament intr-o statiune balneoclimaterica;
 6. scutire de plata taxelor de abonament pentru radio si televizor;
 7. prioritate la instalarea unui post telefonic, precum si scutire de plata taxei de abonament;
 8. acordarea, la cerere, cu titlu gratuit, a unui loc de veci.

> Cuantumul indemnizatiei

 • Au dreptul la o indemnizatie lunara de 300.000 lei pentru fiecare an de detentie, de deportare sau de stramutare in alte localitati persoanele care:
  1. au fost deportate in ghetouri si lagare de concentrare din strainatate
  2. au fost private de libertate in locuri de detentie sau in lagare de concentrare;
  3. au fost stramutate in alta localitate decat cea de domiciliu;
 • Au dreptul la o indemnizatie lunara de 150.000 lei pentru fiecare an persoanele care:
  1. au facut parte din detasamentele de munca fortata
  2. au fost supravietuitoare a trenului mortii;
 • Sotul sau sotia persoanei asasinate sau executate din motive etnice, daca ulterior nu s-a recasatorit are dreptul la o indemnizatie lunara de 300.000 lei.
 • Sotul supravietuitor al celui decedat, din categoria persoanelor mentionate mai sus va beneficia, incepand cu data de 1 a lunii urmatoare celei in care a fost depusa cererea, de o indemnizatie lunara de 300.000 lei neimpozabila, daca ulterior nu s-a recasatorit.

  Nivelul indemnizatiilor acordate vor fi indexate prin hotarare a Guvernului, in functie de evolutia preturilor si a tarifelor.

> Revizuirea deciziilor

 1. Conform art. 10 din Legea nr. 189/2000, comisia constituita la nivelul caselor teritoriale, atunci cand este sesizata sau din proprie initiativa, verifica legalitatea acordarii drepturilor stabilite.
 2. In cazul in care se constata incalcari ale prevederilor legale, se va emite decizie de revizuire.
 3. Decizia de revizuire produce efecte de la data ramanerii definitive a acesteia.
  Impotriva deciziei de revizuire persoana interesata poate introduce contestatie in conditiile Legii nr. 29/1990 privind contenciosul administrativ.