CNPP CNPP

 Prestatii
> Pensii
> Alte drepturi de asigurari...
> Indemnizatii prevazute de...
> Bilete de tratament
> Acte necesare

 


Indemnizatii prevazute de legi speciale

> Indemnizatiile si sporurile cuvenite veteranilor si vaduvelor de razboi - Legea nr. 49/1991, Legea nr. 44/1994
> Indemnizatia cuvenita fostilor detinuti politici - Decret-lege nr. 118/1990
> Indemnizatia cuvenita persoanelor persecutate din motive etnice - Legea nr. 189/2000
> Indemnizatia cuvenita persoanelor care au efectuat stagiul militar in detasamente de munca - Legea nr. 309/2002
> Indemnizatia privind pensiile I.O.V.R. - Legea nr. 49/1999
> Indemnizatia privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de catre regimurile instaurate în România - OUG 105/1999
> Indemnizatia privind recunostinta fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei române din decembrie 1989 - Legea nr. 341/2004
> Indemnizatia privind acordarea unui ajutor lunar pentru so?ul supravie?uitor - Legea nr. 578/2004
> Indemnizatia privind instituirea indemnizatiei pentru activitatea de liber-profesionist a artistilor interpreti sau executanti din România - Legea nr. 109/2005
> Indemnizatia privind instituirea indemnizatiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite si recunoscute ca persoane juridice de utilitate publica - Legea nr. 8/2006


       Separat de prestatiile de asigurari sociale, acordate In cadrul sistemului public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale si reglementate de Legea nr. 263/2010,
       Casa Judeteana de Pensii Arad acorda, in conditiile legii, si alte indemnizatii reglementate prin legi speciale, care nu sunt de natura contributiva si sunt suportate integral de la bugetul de stat.