CNPP CNPP

 Prestatii
> Pensii
> Alte drepturi de asigurari...
> Indemnizatii prevazute de...
> Bilete de tratament
> Acte necesare

 


Pensii

> Pensia pentru limita de varsta
> Pensia anticipata
> Pensia anticipata partiala
> Pensia de invaliditate
> Pensia de urmas
> Pensia comunitara

> Varsta standard de pensionare
> Stagiul de cotizare
> Stagiul potential
> Perioade asimilate
> Punctaj lunar / anual / mediu anual
> Plata pensiilor
> Recalcularea pensiilor
> Cumulul pensiei cu salariul


> Punctaj lunar / anual / mediu anual

  • Punctajul lunar - se calculeaza prin raportarea castigului salarial brut/solda bruta sau, dupa caz, a venitului lunar asigurat, care a constituit baza de calcul a contributiei de asigurari sociale, la castigul salarial mediu brut din luna respectiva, comunicat de Institutul National de Statistic.

  • Punctajul anual - se determina prin impartirea la 12 a sumei punctajelor lunare realizate in anul calendaristic respectiv.

  • Punctajul mediu anual - se determina prin impartirea numarului de puncte rezultat din insumarea punctajelor anuale ale asiguratului la numarul de ani corespunzator stagiului complet de cotizare, prevazut in Anexa nr. 5 sau, dupa caz, Anexa nr. 6.

Pentru perioadele asimilate, la determinarea punctajului anual al asiguratului se utilizeaza, dupa caz:

  • Cuantumul pensiei de invaliditate;
  • Cuantumul altor drepturi de asigurari sociale obtinute in perioada respectiva;
  • 25% din salariul mediu brut lunar pe economie din perioada in care a urmat cursurile de zi ale invatamantului universitar, respectiv din perioada in care a satisfacut serviciul militar.

Pentru stagiul potential, acordat asiguratilor in drept sa obtina o pensie de invaliditate, punctajul anual al asiguratului este de:

  • 0,70 puncte pentru gradul I de invaliditate;
  • 0,55 puncte pentru gradul II de invaliditate
  • 0,35 puncte pentru gradul III de invaliditate

       In anul 2015 valoarea punctului de pensie este de 830,2 lei.

       Pentru anul 2015 indicele de corectie prevazut de art. 170 din Legea nr. 263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, este de 1,07.