CNPP CNPP

 Prestatii
> Pensii
> Alte drepturi de asigurari...
> Indemnizatii prevazute de...
> Bilete de tratament
> Acte necesare

 


Pensii

> Pensia pentru limita de varsta
> Pensia anticipata
> Pensia anticipata partiala
> Pensia de invaliditate
> Pensia de urmas
> Pensia comunitara

> Varsta standard de pensionare
> Stagiul de cotizare
> Stagiul potential
> Perioade asimilate
> Punctaj lunar / anual / mediu anual
> Plata pensiilor
> Recalcularea pensiilor
> Cumulul pensiei cu salariul


> Pensia pentru limita de varsta

       Se cuvine persoanelor care indeplinesc, cumulativ, la data pensionarii, conditiile privind varsta standard de pensionare si stagiul minim de cotizare sau in specialitate, dupa caz, prevazute de prezenta lege.
Varsta standard de pensionare este de 65 de ani pentru barbati si 63 de ani pentru femei. Atingerea acestei varste se realizeaza prin creserea varstelor standard de pensionare, conform esalonarii prevazute in anexa nr. 5.
Stagiul minim de cotizare este de 15 ani, atat pentru femei, cat si pentru barbati. Atingerea acestui stagiu se realizeaza prin cresterea stagiului minim de cotizare, conform esalonarii prevazute in anexa nr. 5.
Stagiul complet de cotizare este de 35 de ani, atat pentru femei, cat si pentru barbati. Atingerea acestui stagiu se realizeaza prin cresterea stagiului complet de cotizare, conform esalonarii prevazute in anexa nr. 5.
Persoanele care au realizat stagiul complet de cotizare au dreptul la pensie pentru limita de varsta, cu reducerea varstelor standard de pensionare, dupa cum urmeaza:

a) conform tabelului nr. 1, in situatia persoanelor care au realizat stagii de cotizare in conditii deosebite de munca;
Tabelul nr. 1

Stagiul de cotizare realizat in conditii deosebite (ani impliniti)
Reducerea varstei standard de pensionare cu:
Ani
Luni
6
1
-
8
1
6
10
2
-
12
2
6
14
3
-
16
3
6
18
4
-
20
4
6
22
5
-
24
5
6
26
6
-
28
6
6
30
7
-
32
7
6
35
8
-
b) conform tabelului nr. 2, in situatia persoanelor care au realizat stagii de cotizare in locurile de munca incadrate in alte conditii de munca si in conditii speciale de munca.
Tabelul nr. 2
Stagiul de cotizare realizat in conditii speciale (ani impliniti)
Reducerea varstei standard de pensionare cu:
Ani
Luni
2
1
0
3
1
6
4
2
0
5
2
6
6
3
0
7
3
6
8
4
0
9
4
6
10
5
0
11
5
6
12
6
0
13
6
6
14
7
0
15
7
6
16
8
0
17
8
6
18
9
0
19
9
6
20
10
0
21
10
6
22
11
0
23
11
6
24
12
0
25
12
6
26 de ani si peste
13
0
Persoanele care au realizat un stagiu de cotizare in conditii de handicap preexistent calitatii de asigurat beneficiaza de reducerea varstelor standard de pensionare prevazute in anexa nr. 5, in functie de gradul de handicap, dupa cum urmeaza:
 • cu 15 ani, in situatia asiguratilor cu handicap grav, daca au realizat, in conditiile handicapului preexistent calitatii de asigurat, cel putin o treime din stagiul complet de cotizare;
 • cu 10 ani, in situatia asiguratilor cu handicap accentuat, daca au realizat, in conditiile handicapului preexistent calitatii de asigurat, cel putin doua treimi din stagiul complet de cotizare;
 • cu 10 ani, in situatia asiguratilor cu handicap mediu, daca au realizat, in conditiile handicapului preexistent calitatii de asigurat, stagiul complet de cotizare.
Nevazatorii beneficiaza de pensie pentru limita de varsta, indiferent de varsta, daca au realizat ca nevazator cel putin o treime din stagiul complet de cotizare. Reducerile varstelor standard de pensionare prevazute la art. 55 din lege pentru conditii deosebite si speciale de munca, precum si cele prevazute de alte acte normative pot fi cumulate fara ca reducerea totala sa fie mai mare de 13 ani. Varstele de pensionare reduse nu pot fi mai mici de 50 de ani pentru femei si de 52 de ani pentru barbati.

Stabilirea pensiei pentru limita de varsta

       Incepand cu data inscrierii la pensie cuantumul pensiei se determina prin inmultirea punctajului mediu anual realizat de asigurat in perioada de cotizare cu valoarea unui punct de pensie

Acte necesare
pentru inscrierea la pensia de limita de varsta

 • carnetul de munca (original si copie);
 • carnetul de munca pentru membrii CAP (original si copie);
 • carnetul de asigurari sociale pentru agricultori (original si copie);
 • alte acte prevazute de lege privind vechimea in munca sau vechimea in serviciu realizata;
 • actele de stare civila ale solicitantului: BI/CI, certificat de nastere si de casatorie (original si copie);
 • livretul militar (original si copie);
 • diploma de absolvire a invatamatului universitar (original si copie) si adeverinta din care sa rezulte durata normala, perioada studiilor si faptul ca acestea au fost urmate la zi;
 • dovada echivalarii de catre statul roman a cursurilor desfasurate in cadrul unor institutii de invatamant universitar din strainatate;
 • adeverinta privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de munca (original);
 • adeverinta privind conditiile de munca deosebite, speciale si/sau alte conditii (original);
 • procura speciala, pentru mandatar (original si copie);
 • acte pentru dovedirea calitatii de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990 si/sau al Legii nr. 341/2004;
 • dovada incetarii calitatii de asigurat in cazul inscrierii la pensie anticipata sau pensie anticipata partiala, pentru persoanele care, la data solicitarii, nu mai au calitatea de asigurat (original);
 • alte acte intocmite potrivit prevederilor legale prin care se dovedesc elemente necesare stabilirii drepturilor de pensie.
       Procura speciala la care se face referire la art. 103 alin. (1) din lege se emite potrivit reglementarilor legale in materie.
       Procura speciala care nu este emisa in limba romana si, dupa caz, apostila vor fi traduse si legalizate.
       Procura speciala este valabila 18 luni.