CNPP CNPP

 Contribuabili
> Angajatori
> Asigurati
   > Asigurati cu contract de asigurare
> Contributii

 


Cu contract de asigurare sociala

 

      Se pot asigura în sistemul public de pensii, pe bază de contract de asigurare socială, în condiţiile Legii nr.263/2010, avocaţii, personalul clerical şi cel asimilat din cadrul cultelor recunoscute prin lege, neintegrate în sistemul public, precum şi orice persoană care doreşte să se asigure, respectiv să îşi completeze venitul asigurat.

      Actele necesare:

  1. Contractul de asigurare sociala (anexa 1 - 2 exemplare)
  2. Copie BI sau CI
  3. Dosar de incopciat

      Contributia de asigurari sociale se plateste pana la data de 25 ale lunii urmatoare, in caz contrar calculandu-se majorari pentru fiecare zi calendaristica de intarziere, pana la data platii inclusiv.

       Venitul lunar asigurat este cel stabilit prin declaraţia individuală de asigurare şi nu poate fi mai mic decât suma de 938 lei reprezentând 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi mai mare decât valoarea de 13.405 lei corespunzătoare a de 5 ori câştigul salarial mediu brut.

      Incepand cu 1 ianuarie 2016 cota de contributie de asigurari sociale stabilita este de 26,3% si se plateste cu ordin de plata sau dispozitie plata/incasare tip CAS la trezoreriile judetene in contul deschis pe seama casei de pensii RO23TREZ02122210304XXXXX.