CNPP CNPP

 Contribuabili
> Angajatori
> Asigurati
> Contributii

 


Angajatori

       Angajatorii sunt persoanele juridice sau fizice care angajeaza personal salariat si care participa in conditiile legii la sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale.

       Angajatorii participanti la sistemul public de pensii sunt:

 • Persoanele juridice care, potrivit legii, angajeaza personal salariat;
 • Persoanele juridice cu care functionarii publici au raporturi de serviciu;
 • Persoanele fizice care, potrivit legii, angajeaza personal salariat;
 • Institutiile la care isi desfasoara activitatea persoanele care ocupa functii elective;
 • Institutiile la care isi desfasoara activitatea persoanele numite in cadrul autoritatii executive, legislative sau judecatoresti;
 • Organizatii ale cooperatiei mestesugaresti;
 • Agentia Judeteana de Ocupare si Formare Profesionala.

  Sunt asimilate angajatorilor:

 • Organizatiile profesionale, sindicale, patronale, partidele politice, organizatiile de pensionari si alte organizatii si asociatii, cu sau fara personalitate juridica, in conditiile in care au personal care desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca sau contract individual de munca cu timp de lucru partial.

În atenția angajatorilor care au de recuperat sume din B.A.S.S. (ajutor deces)

Documente necesare care trebuie prezentate la Casa Judeteană de Pensii Arad în situația în care un angajator achită din B.A.S.S. ajutor de deces:

 • Cererea persoanei care solicită acordarea ajutorului de deces (copie);
 • Actul de identitate al solicitantului  (copie);
 • Acte de stare civilă (copie);
 • Certificat de deces copie faţă verso, pe original, pe verso, se va scrie în prealabil „achitat ajutor de deces în cuantum de …., data, semnătura şi ştampila unităţii” şi conform cu originalul;
 • Dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces (copii facturi);
 • Copia Declaraţiei 112 (partea cu contribuțiile).
 • Act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale prin care se atestă boală, care l-a făcut inapt și data ivirii acesteia în cazul copilului inamp în vârstă de peste 18 ani (copie) - DOAR UNDE ESTE CAZUL;
 • Adeveință care să certifice că la data decesului membrul de familie cu vârsta cuprinsă între 18 și 26 ani urma o formă de învățământ organizată potrivit legii (copie) - DOAR UNDE ESTE CAZUL.

În cazul în care sumele cu titlu de contribuție de asigurări sociale datorate lunar bugetului de asigurări sociale de stat sunt mai mici decât sumele cu titlu de ajutor de deces, se mai depun:

În atenția angajatorilor care au de recuperat sume din F.A.A.M.B.P.

Documente necesare care trebuie prezentate la Casa Judeteană de Pensii Arad în situația în care un angajator are NUMAI de recuperat sume dim F.A.A.M.B.P.

 • Cerere completată de angajator;
 • Anexa 13;
 • Certificatul medical aferent lunii pentru care se solictă recuperarea vizat de Compartimentul A.M.B.P., din cadrul Casei Județene de Pensii Arad (camera 8) în situația în care este accident de muncă iar dacă este boală profesională este necesară și viză Direcției de Sănătate Publică Arad;
 • Copia Declaraţiei 112 (partea cu contribuțiile).