CNPP CNPP

 Contribuabili
> Angajatori
> Asigurati
   > Asigurati cu contract de asigurare
   > Asigurarea retroactivă în baza OUG nr. 163/2020
> Contributii

 


Asigurati

       Asiguratii sunt persoane fizice asigurate in sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, in conditiile legii.
       Asiguratii pot fi cetateni romani, cetateni ai altor state sau apatrizi, pe perioada in care au, conform legii, domiciliul sau resedinta in Romania.
       Asiguratii au obligatia sa plateasca contributii de asigurari sociale si au dreptul sa beneficieze de prestatii de asigurari sociale, conform legii.