CNPP CNPP

 Contribuabili
> Angajatori
> Asigurati
> Contributii

 


Contributii

      Cotele de contributii de asigurari sociale sunt diferentiate in functie de conditiile de munca normale, deosebite sau speciale si se aproba anual prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat.

      Cotele de contribuţii de asigurări sociale, aprobate prin art.138 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, sunt următoarele:

- pentru conditii normale de muncă : 25,0 % ;

- pentru conditii deosebite de muncă : 29,0 % (angajatorul are în sarcină o cotă suplimentară de 4%, deci 29% în total, salariat 25% + angajator 4%);

- pentru conditii speciale de muncă : 33,0 % (angajatorul are în sarcină o cotă suplimentară de 8% (deci 33% în total, salariat 25% + angajator 8%).

Cota de contribuţie aferentă fondurilor de pensii administrate privat este de 3,75% și este inclusă în cota de contribuţie de asigurări sociale datorată de către persoanele fizice care au calitatea de angajaţi sau pentru care există obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale..