CNPP CNPP

 Home

> Informatii utile
   > Pilonul II (pensii private obligatorii)
   > Plata pensiilor in strainatate
> Software
> Comunicate de presă
> Link-uri
> Program C.J.P. Arad
> Formulare
> Sitemap
> Informatii de interes public
> Declaratii de avere
> Somatii CJP Arad

 


Informatii utile pentru salariati

> Stagiul de cotizare - certificare
> Determinarea stagiului de cotizare
> Conditii speciale de munca
> Conditii deosebite de munca
> Pentru cetatenii straini
> Indemnizatii de asigurari sociale preluate in plata de CJP Arad


 

> Stagiul de cotizare - certificare

      In sistemul public stagiul de cotizare se constituie din insumarea perioadelor pentru care s-a datorat contributia la bugetul asigurarilor sociale de stat de catre angajator si asigurat sau, dupa caz, s-a datorat si platit de catre asiguratii prevazuti in Legea nr. 19/2000, la art. 5 alin. (1) pct. IV si V si alin. (2).

      Stagiul de cotizare corespunzator contributiei de asigurari sociale datorate de persoanele care beneficiaza de plati compensatorii se determina prin aplicarea asupra perioadei de cotizare a raportului dintre cota de contributie individuala de asigurari sociale si cota de contributie de asigurari sociale aprobata pentru locurile de munca in conditii normale.
      In sistemul public se asimileaza stagiului de cotizare si perioadele necontributive, denumite in continuare perioade asimilate, in care asiguratul:

 1. a beneficiat sau beneficiaza de drepturi de asigurari sociale, cu exceptia celor prevazute la art. 40 lit. a)-c) si e);
 2. a urmat cursurile de zi ale invatamantului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normala a studiilor respective, cu conditia absolvirii acestora;
 3. a satisfacut serviciul militar ca militar in termen sau militar cu termen redus, pe durata legal stabilita, a fost concentrat, mobilizat sau in prizonierat.
      Persoanele prevazute mai sus beneficiaza de perioadele asimilate, daca in aceste perioade nu au realizat stagii de cotizare in conditiile prezentei legi. Aceste perioade se valorifica pentru obtinerea prestatiilor de asigurari sociale, mai putin pentru pensia anticipata si pensia anticipata partiala, in cazul carora nu se valorifica perioadele in care a urmat cursurile de zi ale invatamantului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normala a studiilor respective, cu conditia absolvirii acestora, sau a satisfacut serviciul militar ca militar in termen sau militar cu termen redus, pe durata legal stabilita, a fost concentrat, mobilizat sau in prizonierat, precum si perioadele in care a beneficiat de pensie de invaliditate.
      Asiguratii care au absolvit mai multe institutii de invatamant superior beneficiaza de asimilarea, ca stagiu de cotizare, a unei singure perioade de studii, la alegere.

      Evidenta drepturilor si obligatiilor de asigurari sociale in sistemul public se realizeaza pe baza codului numeric personal.

      Pentru asiguratii care au desfasurat activitati la unul sau mai multi angajatori si care au realizat cumulat, lunar, venituri brute mai mari decat nivelul a 5 salarii medii brute pe economie, se efectueaza anual regularizari asupra sumelor achitate in plus reprezentand contributia individuala de asigurari sociale, insa numai pentru contributii aferente anilor fiscali pentru care s-au emis certificatele privind stagiul de cotizare.

      Stagiul de cotizare se cumunica asiguratilor prin Certificatul privind stagiul de cotizare si punctajul realizat in sistemul asigurarilor sociale de stat.

      Certificatul cuprinde:

 • Stagiul de cotizare al asiguratului pentru anul precedent, defalcat pe luni, respectiv numarul de zile lucratoare si numarul de zile asimilate, potrivit legii, stagiului de cotizare;
 • Punctajul asiguratului pentru anul precedent, defalcat pe luni, respectiv salariul mediu brut lunar pe economie si veniturile realizate care au constituit baza de calcul a contributiei individuale de asigurari sociale;
 • Stagiul de cotizare al asiguratului, corespunzator perioadelor de asigurare realizate dupa 1 aprilie 2001;
 • Punctajul asiguratului, corespunzator perioadelor de asigurare realizate dupa 1 aprilie 2001;

      Pentru perioadele de asigurare realizate anterior datei de 1 aprilie 2001, certificarea stagiului de cotizare si a punctajului asiguratului urmeaza a se face treptat pe masura preluarii si prelucrarii datelor provind evidenta asiguratilor.
      Stagiul de cotizare se certifica asiguratilor anual, din oficiu, de catre CNPAS, prin casele teritoriale de pensii.
      Stagiul de cotizare se certifica si la cererea asiguratilor, contra unei taxe de 100.000 lei (conform art. 193 din Legea nr. 19/2000 si Decizia nr. 200/16.09.2002 a Presedintelui CNPAS), oricand in timpul anului.
      Persoanelor care solicita prestatii sub forma de pensii in timpul anului calendaristic li se certifica stagiul de cotizare din oficiu, de catre Serviciul Evidenta Stagii de Cotizare din cadrul casei de pensii a judetului in care asiguratul si-a desfasurat activitatea.
      Nedepunerea declaratiilor privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat conduce la imposibilitatea certificarii stagiilor de cotizare pentru asiguratii respectivi.

 

> Determinarea stagiului de cotizare

      Pentru determinarea stagiului de cotizare sunt necesare urmatoarele calcule:

      In vederea obtinerii stagiului lunar de cotizare in cazul unui asigurat care a lucrat toate cele 21 zile lucratoare dintr-o luna cu contract individual de munca cu timp partial de 3 ore, la un loc de munca cu program normal de munca de 8 ore, se va proceda astfel:

 • se stabileste proportia celor 3 ore fata de cele 8 ore:
        3 : 8 = 37,5%
 • stabilirea numarului echivalent de zile lucrate cu norma intreaga
        21 zile lucrate * 37,5% = 7,87 zile
 • stabilirea numarului de ore aferent fractiunii de zi (0,87)
        0,87 * 8 ore = 6,96 - prin rotunjire 7 ore
 • stagiul de cotizare: 7 zile si 7 ore.

      Pentru program normal de 7 ore in cazul unui asigurat care a lucrat toate cele 21 zile lucratoare dintr-o luna cu contract individual de munca cu timp partial de 3 ore, se va proceda astfel:
 • se stabileste proportia celor 3 ore fata de cele 7 ore:
        3 : 7 = 43%
 • stabilirea numarului echivalent de zile lucrate cu norma intreaga:
        21 zile lucrate * 43% = 9,03 zile.
 • stabilirea numarului de ore aferent fractiunii de zi (0,03)
        0,03 * 7 ore = 0,21 - prin rotunjire 0 ore
 • stagiul de cotizare: 9 zile

      Pentru program normal de 6 ore in cazul unui asigurat care a lucrat toate cele 21 zile lucratoare dintr-o luna cu contract individual de munca cu timp partial de 3 ore, se va proceda astfel:
 • se stabileste proportia celor 3 ore fata de cele 6 ore:
        3 : 6 = 50%
 • stabilirea numarului echivalent de zile lucrate cu norma intreaga:
        21 zile lucrate * 50% = 10,5 zile
 • stabilirea numarului de ore aferent fractiunii de zi (0,50)
        0,50 * 6 ore = 3 ore
 • stagiul de cotizare: 10 zile si 3 ore

 

> Conditii speciale de munca

      Locuri de munca in conditii speciale reprezinta acele locuri de munca unde exista factori de risc profesional, care, prin natura sarcinii de munca si a conditiilor de realizare a acesteia, conduc in timp la reducerea prematura a capacitatii de munca, imbolnaviri profesionale si la comportamente riscante in activitate cu urmari grave asupra securitatii si sanatatii angajatilor si/sau a altor persoane.

      Locurile de munca in conditii speciale sunt cele din:

 1. unitatile miniere, pentru personalul care isi desfasoara activitatea in subteran cel putin 50% din timpul normal de munca in luna respectiva;
 2. activitatile de cercetare, explorare, exploatare sau prelucrare a materiilor prime nucleare, zonele I si II de expunere la radiatii;
 3. aviatia civila, pentru
  • Personal navigant pe:
   1. avioane turboreactoare si turbopropulsoare de transport;
   2. avioane clasice de transport public;
   3. avioane clasice in misiuni sanitare sau de specialitate;
   4. elicoptere si avioane utilitare;
   5. aeronave prototipuri la incercare in zbor.
  • Echipaje de receptie in zbor a aeronavelor, instructori in scoli, cursuri si aerocluburi, pe:
   1. avioane clasice;
   2. avioane turboreactoare sau turbopropulsoare.
  • Personal de incercare in zbor a aeronavelor noi, de serie
  • Personal navigant de control in zbor
  • Personal tehnic care executa receptia si controlul tehnic in zbor al aeronavelor
  • Instructori in scoli, cursuri si aerocluburi de zbor fara motor
  • Personal de parasutism profesionist care executa:
   1. salturi din aeronava in procesul de instructie, antrenament sau salturi speciale;
   2. salturi pentru receptia parasutelor;
   3. salturi din turnul de parasutism;
   4. instructor de parasutism la bordul aeronavei din care se executa salturi cu parasuta.
   5. Insotitori de bord
 4. Activitatea artistica desfasurata in urmatoarele profesii:
  1. Balerin
  2. Dansator
  3. Acrobat
  4. Jongler
  5. Clovn
  6. Calaret de circ
  7. Dresor de animale salbatice
  8. Solist vocal de opera si de opereta
  9. Instrumentist la instrumente de suflat
  10. Cascador

      Incadrarea altor locuri de munca in conditii speciale se poate face numai prin lege.
      Criteriile si metodologia de incadrare a persoanelor in locuri de munca in conditii speciale sunt reglementate prin Hotararea Guvernului nr. 1025/2003, care a intrat in vigoare incepand cu data de 28 august 2003.

      Criteriile pentru incadrarea persoanelor in locurile de munca in conditii speciale sunt urmatoarele:

 1. incadrarea locurilor de munca in grupa I de munca, anterior datei de 1 aprilie 2001;
 2. desfasurarea activitatii in conditii speciale pe durata programului normal de lucru din luna respectiva numai in locurile de munca unde exista factori de risc profesional, care, prin natura sarcinii de munca si a conditiilor de realizare a acesteia, conduc in timp la reducerea prematura a capacitatii de munca, imbolnaviri profesionale si la comportamente riscante in activitate cu urmari grave asupra securitatii si sanatatii angajatilor si/sau a altor persoane;
 3. existenta la locurile de munca in conditii speciale a unor factori de risc care nu pot fi inlaturati, in conditiile in care s-au luat masurile tehnice si organizatorice pentru eliminarea sau diminuarea acestora, in conformitate cu legislatia de protectie a muncii in vigoare;
 4. efecte asupra persoanelor din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca, datorate in exclusivitate unor cauze profesionale si inregistrate pe perioada ultimilor 15 ani;
 5. efecte asupra capacitatii de munca si starii de sanatate, evaluate in baza datelor medicale inregistrate la nivelul cabinetelor medicale de intreprindere, de structurile medicale de medicina muncii sau la comisiile de expertizare a capacitatii de munca, pe perioada ultimilor 15 ani.

      Incadrarea persoanelor in locuri de munca in conditii speciale se va realiza in conditiile indeplinirii tuturor criteriilor mentionate mai sus.

      Metodologia de incadrare a locurilor de munca in conditii speciale include urmatoarele etape, in ordinea cronologica indicata:

 1. nominalizarea locurilor de munca care se solicita a fi incadrate in conditii speciale, efectuata de angajator impreuna cu sindicatele reprezentative potrivit legii sau, dupa caz, cu reprezentantii angajatilor in cadrul comitetului de securitate si sanatate in munca ori cu responsabilul cu protectia muncii;
 2. solicitarea de verificare a activitatilor cuprinse in lista locurilor de munca in conditii speciale, initiata de angajator impreuna cu sindicatele reprezentative potrivit legii sau, dupa caz, cu reprezentantii angajatilor in cadrul comitetului de securitate si sanatate in munca ori cu responsabilul cu protectia muncii, adresata inspectoratului teritorial de munca pe raza caruia se afla locul de munca respectiv sau Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare. Lista locurilor de munca in care se desfasoara activitati ce pot fi incadrate in conditii speciale, cu respectarea prevederilor prezentei hotarari, este prevazuta in anexa nr. 1 din HG nr. 1025/2003;
 3. verificarea de catre inspectoratele teritoriale de munca sau Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare a locurilor de munca nominalizate la lit. a), din punct de vedere al indeplinirii masurilor tehnico-organizatorice pentru eliminarea sau diminuarea riscurilor profesionale prevazute de legislatia privind protectia muncii ori in normele fundamentale de securitate radiologica, dupa caz, confirmata prin proces-verbal;
 4. efectuarea expertizei tehnice, la solicitarea angajatorului impreuna cu sindicatele reprezentative potrivit legii sau, dupa caz, cu reprezentantii angajatilor in cadrul comitetului de securitate si sanatate in munca ori cu responsabilul cu protectia muncii, in vederea identificarii factorilor de risc care nu pot fi inlaturati, precum si a efectelor asupra persoanelor;
 5. efectuarea expertizei medicale, la solicitarea angajatorului impreuna cu sindicatele reprezentative potrivit legii sau, dupa caz, cu reprezentantii angajatilor in cadrul comitetului de securitate si sanatate in munca ori cu responsabilul cu protectia muncii, in vederea identificarii si interpretarii datelor medicale inregistrate la nivelul cabinetelor medicale de intreprindere, al structurilor medicale de medicina muncii si al comisiilor de expertizare a capacitatii de munca.

      Solicitarea angajatorului de verificare a locurilor de munca in conditii speciale, va cuprinde obligatoriu urmatoarele date:

 • unitatea,
 • sectia,
 • atelierul,
 • locul de munca,
 • descrierea activitatii de baza desfasurate,
 • categoriile profesionale,
 • numarul de angajati.

      In cazul in care angajatorul nu declanseaza procedura de incadrare a locurilor de munca in conditii speciale, sindicatele reprezentative potrivit legii sau, dupa caz, reprezentantii angajatilor in cadrul comitetului de securitate si sanatate in munca ori responsabilul cu protectia muncii pot sesiza inspectoratele teritoriale de munca, care vor dispune verificarea locurilor de munca.

      Cota de contributie de asigurari sociale, pentru asiguratii care beneficiaza de conditii speciale de munca este de 44%, din care 9,5% datorat de asigurat si 34,5% de angajator.

 

> Conditii deosebite de munca

      Locurile de munca in conditii deosebite reprezinta acele locuri care, in mod permanent sau in anumite perioade, pot afecta esential capacitatea de munca a asiguratilor datorita gradului mare de expunere la risc.

      Criteriile si metodologia de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite sunt reglementate prin Hotararea Guvernului nr. 261/2001, intrata in vigoare incepand cu data de 1 aprilie 2001.

      Criteriile pentru incadrarea locurilor de munca in conditii deosebite sunt urmatoarele:

 1. prezenta in mediul de munca a noxelor profesionale fizice constand in zgomot, vibratii, unde electromagnetice, presiune, radiatii ionizante, radiatii laser de putere neprotejate, precum si a noxelor profesionale chimice sau biologice prevazute in Normele generale de protectie a muncii, care nu respecta limitele admise prevazute in aceste norme;
 2. raspunsul specific al organismului la agresiunea noxei profesionale, evidentiat prin indicatori de expunere si/sau de efect biologic, stabiliti prin ordin al ministrului sanatatii si familiei;
 3. morbiditatea, exprimata prin boli profesionale inregistrate la locul de munca in ultimii 15 ani.

      Metodologia de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite include urmatoarele etape:

 1. nominalizarea in vederea incadrarii locurilor de munca in conditii deosebite si stabilirea criteriilor aplicabile pentru aceasta incadrare, care se face de angajator impreuna cu sindicatele reprezentative potrivit legii sau, dupa caz, cu reprezentantii salariatilor, in cadrul Comitetului de securitate si sanatate in munca, acolo unde acesta este infiintat;
 2. expertizarea locurilor de munca din punct de vedere al protectiei muncii;
 3. efectuarea determinarilor de noxe profesionale; buletinele de determinari trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele date: unitatea, sectia, atelierul, locul de munca, noxa profesionala, valoarea masurata, valoarea limita admisa, metodele de masurare;
 4. solicitarea de catre angajator de la institutiile abilitate de Ministerul Sanatatii si Familiei a listei cuprinzand bolile profesionale inregistrate sau a listei cuprinzand efectuarea controlului medical pentru personalul care lucreaza in locuri de munca in conditii deosebite, pentru determinarea raspunsului specific al organismului;
 5. efectuarea evaluarii locurilor de munca nominalizate la lit. a), care se face de angajator impreuna cu sindicatele reprezentative potrivit legii sau, dupa caz, cu reprezentantii salariatilor, in cadrul Comitetului de securitate si sanatate in munca acolo unde acesta este infiintat;
 6. stabilirea masurilor tehnice, sanitare si organizatorice de protectie a muncii corespunzator conditiilor de munca si factorilor de mediu specifici locului de munca;
 7. obtinerea avizului inspectoratului teritorial de munca;
 8. stabilirea locurilor de munca in conditii deosebite in conformitate cu art. 19 alin. (4) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale.

      Pentru incadrarea locurilor de munca in conditii deosebite este obligatoriu ca noxa profesionala determinata sa se regaseasca ca efect asupra starii de sanatate si/sau ca noxa profesionala ce a avut efect asupra starii de sanatate sa se regaseasca in determinarile efectuate la locurile de munca.

      Avizul inspectoratului teritorial de munca pentru incadrarea locurilor de munca in conditii deosebite va cuprinde si se va acorda in baza urmatoarelor documente:

 1. determinarile de noxe, care se fac numai in prezenta inspectorilor de munca, certificand ca la data efectuarii acestora s-au aplicat masurile tehnico-organizatorice pentru normalizarea conditiilor de munca, ca toate instalatiile de protectie a muncii functioneaza normal, conform proiectului, si ca procesele tehnologice se desfasoara in conditii normale;
 2. constatarile efectuate de inspectoratele teritoriale de munca, ce vor fi consemnate intr-un proces-verbal si vor face referire directa la respectarea prevederilor Normelor generale de protectie a muncii, Normelor specifice de securitate a muncii si ale celorlalte acte normative din domeniu;
 3. copii de pe lista cuprinzand bolile profesionale sau sinteza analizelor medicale si fisa de evaluare.

      Avizul acordat are o valabilitate de cel mult 3 ani, cu posibilitate de prelungire.

      Avizul se depune obligatoriu la casa judeteana de pensii, de catre angajator, la definitivarea contractului colectiv de munca, impreuna cu lista cuprinzand categoriile profesionale care lucreaza in aceste locuri de munca.

      Modificarile intervenite referitoare la locurile de munca in conditii deosebite, lista cuprinzand activitatile si categoriile profesionale vor fi comunicate casei judetene de pensii de catre angajator.

      Cota de contributie de asigurari sociale, pentru asiguratii care beneficiaza de conditii deosebite de munca este de 39%, din care 9,5% datorat de asigurat si 29,5% de angajator.

 

> Pentru cetatenii straini

      Asiguratii in sistemul public de asigurari sociale pot fi cetateni ai altor state sau apatrizi, pe perioada in care au, conform legii, domiciliul sau resedinta in Romania.
      Cetatenii straini care au contribuit la sistemul de asigurari sociale din Romania au dreptul la pensie in conditiile Legii nr. 19/2000.
      Drepturile de asigurari sociale cuvenite in sistemul public din Romania se pot transfera in tarile in care asiguratii isi stabilesc domiciliul sau resedinta, in conditiile reglementate prin acorduri si conventii internationale la care Romania este parte.
      Plata pensiei se face prin cont curent personal sau prin intermediul unui mandatar desemnat prin procura speciala.

 

> Indemnizatii de asigurari sociale preluate in plata de CJP Arad

      A. Conditii de acordare
      In cazul in care angajatorul isi inceteaza activitatea sau a expirat termenul pentru care a fost incheiat contractul individual de munca, drepturile de asigurari sociale (indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca, pentru maternitate, pentru cresterea sau ingrijirea copilului bolnav, ajutorul de deces si indemnizatia pentru carantina), care s-au nascut anterior ivirii acestor situatii, se achita din bugetul asigurarilor sociale de stat de catre casele teritoriale de pensii.

      B. Documentele necesare
      In vederea preluarii in plata din bugetul asigurarilor sociale de stat a drepturilor care s-au nascut anterior situatiilor sus mentionate, angajatorii sau, dupa caz, persoanele interesate depun urmatoarele acte la Casa Judeteana de Pensii Prahova :

 • lista angajatilor aflati in plata de indemnizatie de asigurari sociale;
 • situatia platii lunare a drepturilor pana la data depunerii documentatiei ;
 • carnetele de munca ale angajatilor respectivi, in care s-a inscris temeiul legal al incetarii raportului de munca ;
 • actele medicale si alte acte prevazute de lege pentru acordarea drepturilor ;
 • in cazul expirarii termenului pentru care a fost incheiat contractul individual de munca se mai depune si copia de pe contractul individual de munca, cu viza Inspectoratului Teritorial de Munca ;
 • in cazul incetarii activitatii angajatorului se mai depune si unul din urmatoarele acte :
 • actul oficial care atesta inceperea procedurii de incetare a activitatii angajatorului persoana juridica (hotararea tribunalului investit cu procedura falimentului, incheierea judecatorului-sindic, hotararea adunarii generale a actionarilor, ramasa definitiva, incheierea judecatorului delegat, privind inscrierea in Registrul comertului a mentiunilor referitoare la modificarea/completarea actului constitutiv si a numirii lichidatorului );
 • confirmare scrisa a expirarii valabilitatii sau a anularii autorizatiei de functionare sau autorizatiei de libera practica (pentru angajatori, persoane fizice);
 • procesul- verbal de insolvabilitate incheiat de casa teritoriala de pensii in baza art.93 din Ordonanta Guvernului nr.11/1996, cu modificarile ulterioare;
 • copie legalizata de pe actul de desfiintare a organizatiei cooperatiei mestesugaresti;
 • confirmarea scrisa a expirarii mandatului exercitat in cadrul autoritatii elective, executive, legislative sau judecatoresti;
 • orice alte acte prevazute de legislatia in materie in vigoare la data incetarii activitatii sau la data constatarii insolvabilitatii angajatorului.