CNPP CNPP

 Home

> Informatii utile
   > Pilonul II (pensii private obligatorii)
   > Plata pensiilor in strainatate
> Software
> Comunicate de presă
> Link-uri
> Program C.J.P. Arad
> Formulare
> Sitemap
> Informatii de interes public
> Declaratii de avere
> Somatii CJP Arad

 


        INFORMATII PRIVIND FONDURILE DE PENSII ADMINISTRATE PRIVAT PILONUL II

În vederea aplicării Legii nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, Luni, 17 septembrie 2007 s-a dat startul în procesul de aderare la fondurile de pensii administrate privat - PILONUL II

Aderarea la un fond de pensii administrat privat este o optiune individuală a fiecăruia si se face din proprie initiativă.

Persoanele obligate să adere sunt persoanele cu vârsta de până în 35 de ani, împliniti până la data de 31.12.2007, persoane care contribuie la sistemul asigurărilor sociale de stat (plătesc lunar 10,5% CAS) si se încadrează în prevederile art. 5 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare.

Cotizatia lunară la fondul privat de pensii este de 5% din venitul brut lunar, dedus din contributia individuală de 10,5%, astfel contribuabilul nu trebuie să plătească nimic în plus.

Persoanele care pot să opteze să adere sunt persoanele cu vârsta cuprinsă între 35 si 45 de ani si care îndeplinesc, de asemenea, conditiile de eligibilitate.

Aderarea se desfăsoară pe parcursul a patru luni de zile, începând din data de 17 septembrie 2007. La expirarea acestei perioade, persoanele care prin lege sunt obligate să aleagă dar nu au ales un fond de pensii, vor fi repartizate aleatoriu de către Casa Natională de Pensii Publice – CNPP. Persoanele care prin lege nu sunt obligate, dar pot opta să adere la un fond de pensii, pot să adere în orice moment la un asemenea fond de pensii, până la împlinirea vârstei de 45 de ani.

        Ce trebuie să faceti pentru a adera la un fond de pensii admnistrat privat?

 • Să consultati ofertele cât mai multor administratori autorizati de către Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP), în cazul în care nu se pot consulta efectiv toate aceste oferte.
 • Să verificati dacă agentii de marketing sunt avizați de către CSSPP, respectiv să verificati numerele acestor agenti în Registrul pe site-ul CSSPP: www.csspp.ro.
 • Să verificati actul de aderare si elementele de sigurantă ale acestuia, respectiv seria si numărul unic alocat de către CSSPP, datele de contact ale administratorului
 • Să verificati autorizarea administratorului, a prospectului schemei de pensii si a fondului de pensii administrat privat, respectiv numerele si data deciziilor de autorizare emise de către CSSPP, trecute pe actul de aderare. Orice verificare a tuturor entitătilor autorizate în sistemul pensiilor private se poate face consultând rubrica Registru de pe site-ul www.csspp.ro.
 • Să cititi cu atentie prospectele schemelor de pensii prezentate de către fiecare agent de marketing, pentru fiecare fond de pensii, si să puneti cât mai multe întrebări despre toate acele aspecte pe care considerati că trebuie să fie lămurite. La alegerea unui fond de pensii administrat privat, trebuie să tineti cont de elemente precum: comisioanele de administrare percepute de administrator, politica de investitii, respectiv care sunt instrumentele financiare si procentele de active investite, comisioanele de transfer, modalitatea de informare si raportare către participant si, nu în ultimul rând, experiența administratorului. Atentie, toate aceste elemente se regăsesc în prospectul schemei de pensii pe care agentul de marketing este obligat să îl prezinte participantului înaintea semnării actului de aderare.
 • Să fiti foarte atenti la semnarea actului individual de aderare, care este un contract scris încheiat cu administratorul fondului ales si care trebuie semnat si de administrator si de agentul de marketing. Atentie, semnătura reprezintă acordul la contractul de societate civilă prin care este constituit acel fond si la prospectul schemei de pensii private, precum si faptul că a fost acceptat conținutul acestora. Actul individual de aderare se redactează în două exemplare, se semnează în original. Un exemplar să se păstreze de către administrator si unul de către persoana care a aderat la acel fond. Atentie, se va solicita o copie a actului lor de identitate, cu semnătura olografă a viitorului participant.
 • Să alegeti un fond de pensii administrat privat. În cazul în care nu ati ales niciun fond si sunteti obligat de lege să alegeti, respectiv aveti până în 35 de ani, veti fi repartizat aleatoriu de către CNPAS.
 • Să semnati un singur act individual de aderare. În cazul în care ati semnat mai multe acte de aderare, la finalizarea procesului de aderare initial, veti fi repartizat aleatoriu de către CNPAS.


 • Ghid informativ    

  Pliant informativ pilon II si III    

  Descarcati Adobe Acrobat Reader®