CNPP CNPP

 Home

> Informatii utile
   > Pilonul II (pensii private obligatorii)
   > Plata pensiilor in strainatate
> Software
> Comunicate de presă
> Link-uri
> Program C.J.P. Arad
> Formulare
> Sitemap
> Informatii de interes public
> Declaratii de avere
> Somatii CJP Arad

 


Informatii utile pentru angajatori

> Contributia pentru risc de accidente de munca si boli profesionale
> Certificate de obligatii bugetare
> Dispozitia de incasare CAS
> Numarul de zile lucratoare pe luni, in anul 2007
> Salariul mediu brut pe economie


 

> Contributia pentru risc de accidente de munca si boli profesionale

      Incepand cu data de 01.01.2003, angajatorii datoreaza o contributie fixa de 0,5% raportat la fondul de salarii neplafonat, destinata exclusiv finantarii organizarii activitatii Fondului National si constituirii fondului initial pentru functionarea sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, potrivit art. 140, alin. 1 din Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, potrivit art. 140, alin. 1 din Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale.

      Contributia de asigurari sociale pentru accidente de munca si boli profesionale se evidentiaza la litera N in Anexa nr. 1.2. a Declaratiei privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat.

      Angajatorii vor vira contributia de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale odata cu contributia de asigurari sociale datorata de angajator in contul 22090402 ''Contributie de asigurari sociale de stat datorata de angajatori'', pe document distinct sau pe acelasi document de plata cu mentionarea sumei.

      Pot incheia contract de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale persoanele prevazute la art. 5, alin. (1), pct. IV si V din lege, plata efectuandu-se in contul 22090407 ''Contributie de asigurari sociale de stat datorata de alte persoane asigurate".

 

> Certificate de obligatii bugetare

      Certificatele de obligatii bugetare se elibereaza de catre Serviciul Juridic si Executare Silita in baza unei cereri formulata de agentul economic, insotita de balanta de verificare analitica a lunii pentru care se solicita certificatul si a ordinelor de plata care atesta achitarea contributiilor de asigurari sociale din balanta.

       Pentru eliberarea certificatelor, in functie de numarul de salariati, se percep urmatoarele taxe:

 • pentru angajatorii care au pana la 50 de asigurati 500.000 lei;
 • pentru angajatorii care au intre 50 si 100 de asigurati 1.000.000 lei;
 • pentru angajatorii care au intre 101 si 200 de asigurati 2.000.000 lei;
 • pentru angajatorii care au peste 200 de asigurati 3.000.000 lei.

 

> Dispozitia de incasare CAS

       In cazul in care sumele cu titlu de contributie de asigurari sociale datorate lunar fondurilor de asigurari sociale de stat sunt mai mici decat sumele cu titlu de drepturi de asigurari sociale, pe care, potrivit legii, angajatorii le achita direct asiguratilor, platitorii de drepturi depun la Casa Judeteana de Pensii Arad dispozitii de incasare impreuna cu documentatia necesara.
       Casa Judeteana de Pensii Arad verifica documentatia si dispune plata sumelor datorate din bugetul asigurarilor sociale de stat.

Acte necesare:

 1. certificat de inmatriculare (copie xerox);
 2. cod fiscal (copie xerox);
 3. contract de munca beneficiar (copie xerox);
 4. certificat medical (copie xerox);
 5. certificat nastere copil (copie xerox);
 6. cerere concediu crestere copil pana la 2 ani (copie xerox);
 7. baza de calcul a indemnizatiei de asigurari sociale (copie xerox);
 8. stat de plata;
 9. dispozitia de incasare in 4 exemplare;
 10. dosar cu sina.

 

> Numarul de zile lucratoare pe luni, in anul 2007

Ianuarie 21
Februarie 20
Martie 22
Aprilie 20
Mai 22
Iunie 21
Iulie 22
August 23
Septembrie 20
Octombrie 23
Noiembrie 22
Decembrie 19

 

> Salariul mediu brut pe economie

       Salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2007 este de 1.270 lei