CNPP CNPP

 Home

> Informatii utile
   > Pilonul II (pensii private obligatorii)
   > Plata pensiilor in strainatate
> Software
> Comunicate de presă
> Link-uri
> Program C.J.P. Arad
> Formulare
> Sitemap
> Informatii de interes public
> Declaratii de avere
> Somatii CJP Arad

 


Informatii utileIndicatori utilizați în sistemul public de pensii pentru anul 2024

I. Cotele de contribuţii de asigurǎri sociale, sunt următoarele:
25% datorată de către persoanele fizice care au calitatea de angajaţi sau pentru care există obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale;
4% datorată în cazul condiţiilor deosebite de muncă, astfel cum sunt prevăzute în Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, de către persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora;
8% datorată în cazul condiţiilor speciale de muncă, astfel cum sunt prevăzute în Legea nr. 263/2010, de către persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora.
20,25% datorată de către persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor, la locul unde se află funcția de bază, în baza contractelor individuale de muncă încheiate cu angajatori care desfăşoară activităţi în sectorele construcţii, agricol şi industrie alimentară, şi care se încadrează în condiţiile prevăzute la art. 60 pct. 5 şi 7 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de către persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor, la locul unde se află funcţia de bază, în baza contractelor individuale de muncă, rapoartelor de serviciu sau a unor statute speciale prevăzute de lege, ca urmare a desfăşurării activităţii de creare de programe pentru calculator şi care se încadrează în condiţiile prevăzute la art. 60 pct. 2 din acelaşi act normativ, pentru veniturile lunare brute de până la 10.000 lei inclusiv.

• Cota de contribuţie de asigurări sociale datorată de persoanele fizice care au încheiat contract de asigurare socială este de 25%.
• Cota de contribuţie aferentă fondurilor de pensii administrate privat este de 4,75%.

Persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor în baza contractelor individuale de muncă încheiate cu angajatori care desfăşoară activităţi în sectoarele construcţii, agricol şi industrie alimentară, şi care se încadrează în condiţiile prevăzute la art. 60 pct. 5 şi 7 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor în baza contractelor individuale de muncă, rapoartelor de serviciu sau a unor statute speciale prevăzute de lege, ca urmare a desfăşurării activităţii de creare de programe pentru calculator şi care se încadrează în condiţiile prevăzute la art. 60 pct. 2 din acelaşi act normativ, care datorează contribuţia la fondul de pensii administrat privat, sunt scutite de la plata acestei contribuţii şi în anul 2024 pentru veniturile lunare brute de până la 10.000 lei inclusiv.

II. Începând cu data de 1 Ianuarie 2024 câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat este de 7.567 lei. Începând cu data de 1 Ianuarie 2024, câştigul salarial mediu net utilizat la calculul impozitului pe venitul din pensii de serviciu este de 4.426 lei.

III. Nivelul minim ale venitului lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială, respectiv cuantumul contribuției de asigurări sociale aferente acestui venit, este de 3.300 lei, cuantum contribuție 825 lei.

IV. Valoarea punctului de pensie este de 2.032 lei.

V. Indicele de corecţie pentru anul 2024 este de 1,41.

VI. Cuantumul ajutorului de deces este de:
7.567 lei - în cazul decesului asiguratului sau pensionarului;
3.784 lei - în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului.

VII. Indemnizaţia socială pentru pensionari este de 1.281 lei.

VIII. Indemnizaţia pentru însoţitor în cazul pensionarilor de invaliditate încadraţi în gradul I de invaliditate este de 1.626 lei.

IX. Conform prevederilor H.G. nr. 900/2023 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, începând cu data de 1 Octombrie 2023, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte la 3.300 lei.

X. Începând cu veniturile aferente lunii Noiembrie 2023, pentru domeniul construcţiilor, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată a fost stabilit la 4.582 lei. Această prevedere se aplică doar în cazul domeniilor de activitate prevăzute la art. 60 pct. 5 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

XI. Începând cu veniturile aferente lunii Noiembrie 2023, pentru sectorul agricol şi industria alimentară, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată a fost stabilit la 3.436 lei. Această prevedere se aplică doar în cazul domeniilor de activitate prevăzute la art. 60 pct. 7 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

XII. Impozitul lunar se determină de fiecare plătitor de venit din pensii, astfel:
a) pentru venitul lunar din pensii determinat ca urmare a aplicării principiului contributivităţii, indiferent de nivelul acestuia, din care se deduce plafonul de venit neimpozabil lunar de 2.000 lei, se aplică o cotă de impunere de 10%;
b) pentru venitul lunar din pensii care are atât componentă contributivă, cât şi componentă necontributivă, din care se deduce plafonul de venit neimpozabil lunar de 2.000 lei, pentru partea contributivă se aplică dispoziţiile lit. a), respectiv o cotă de impunere de 10%, iar pentru partea necontributivă se aplică progresiv următoarele cote de impunere:

  (i) 10%, pentru partea mai mică decât nivelul câştigului salarial mediu net sau egală cu acesta;
  (ii) 15%, pentru partea cuprinsă între nivelul câştigului salarial mediu net şi nivelul câştigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat sau egală cu acesta;
  (iii) 20%, pentru partea ce depăşeşte nivelul câştigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat;
c) pentru venitul lunar din pensii care are doar componentă necontributivă, din care se deduce plafonul de venit neimpozabil lunar de 2.000 lei, se aplică progresiv următoarele cote de impunere:
  (i) 10%, pentru partea mai mică decât nivelul câştigului salarial mediu net sau egală cu acesta;
  (ii) 15%, pentru partea cuprinsă între nivelul câştigului salarial mediu net şi nivelul câştigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat sau egală cu acesta;
  (iii) 20%, pentru partea ce depăşeşte nivelul câştigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

XIII. Potrivit art. 1 alin. (3) din Legea nr. 8/2006, republicată, indemnizația lunară reprezintă echivalentul a 50% din pensia cuvenită titularului sau după caz, aflată în plată la data solicitării, dar nu poate depășii două salarii de bază minime brute pe țară, garantate în plată.
În consecință, indemnizația acordată în temeiul Legii nr. 8/2006, republicată nu poate depăși suma de 6.600 lei începând cu data de 01 Octombrie 2023.

Aceste valori sunt reglementate, după caz, prin următoarele acte normative:
- Legea nr. 422/2023 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2024;
- Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
- alte prevederi aplicabile în anul 2024.