CNPP CNPP

 Home

> Informatii utile
   > Pilonul II (pensii private obligatorii)
   > Plata pensiilor in strainatate
> Software
> Comunicate de presă
> Link-uri
> Program C.J.P. Arad
> Formulare
> Sitemap
> Informatii de interes public
> Declaratii de avere
> Somatii CJP Arad

 Despre pensii internaționale și coordonarea drepturilor de securitate socială în cadrul unui proiect al CNPP finanțat din Grantul Norvegian

București, decembrie 2016:

"Ai dreptul la o pensie din fiecare stat în care lucrezi legal!" Acesta reprezintă unul dintre principalele drepturi de care pot beneficia lucrătorii români migranți, așa cum au fost acestea sintetizate pentru cetățeni în cadrul proiectului Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP) derulat în perioada septembrie-decembrie 2016.

Prin implementarea proiectului „Eficientizarea serviciilor oferite de Casa Națională de Pensii Publice lucrătorilor migranți, în aplicarea regulamentelor europene de coordonare a sistemelor de securitate socială" experții din cadrul CNPP și din instituțiile subordonate au răspuns la o serie de provocări în domeniul securității sociale în contextul liberei circulații a persoanelor în spațiul european.

În cadrul proiectului, experții în aplicarea normelor privind coordonarea sistemelor de securitate socială au avut întâlniri cu membri ai comunității de români din Norvegia, cu sprijinul Ambasadei României la Oslo, precum și cu experți ai instituției naționale de securitate socială din Norvegia.

Discuțiile purtate în cadrul întâlnirilor au stat la baza elaborării Ghidului de îndrumare a lucrătorilor români, editat în 500 de exemplare, destinat celor ce lucrează în Norvegia și nu numai.

Ideea centrală a Ghidului este garantarea drepturilor de securitate socială de către regulamentele europene de coordonare a sistemelor de securitate socială.

În cadrul acestuia se regăsesc informații prezentate succint și clar despre drepturile prevăzute de actualele regulamente europene de coordonare a sistemelor de securitate socială, cum ar fi: obținerea unor drepturi de pensie din mai multe state în care a lucrat o persoană, procedura de export al pensiei, ș.a.m.d..

Proiectul "Eficientizarea serviciilor oferite de Casa Națională de Pensii Publice lucrătorilor migranți, în aplicarea regulamentelor europene de coordonare a sistemelor de securitate socială"a beneficiat de aproximativ 31.145,44 euro din Granturi Norvegiene 2009-2014, "Fondul pentru Relații Bilaterale la Nivelul Programului RO18 Întărirea capacității și cooperare instituțională între instituțiile publice, autorități locale și regionale române și norvegiene".

Obiectivele proiectului au fost:

Ø Îmbunătățirea expertizei profesionale;

Ø Eficientizarea comunicării la nivelul CNPP și al instituțiilor subordonate, pe de o parte, și instituția parteneră și respectiv instituțiile similare din alte state membre, pe de altă parte;

Ø Creșterea transparenței instituționale pentru lucrătorii migranți cu privire la drepturile și obligațiile cuvenite din sistemul public de pensii din Romania gestionat de către CNPP, în aplicarea regulamentelor europene de coordonare a sistemelor de securitate socială;

De asemenea, în cadrul proiectului s-au realizat:

Ø O vizită de studiu la sediul instituției naționale de securitate socială din Oslo, Norvegia, pentru 12 reprezentanți din sistemul public gestionat de CNPP;

Ø O reţea naţională de 100 experţi în aplicarea Regulamentelor 883/2004 și 987/2009;

Ø Un protocol de colaborare cu instituția națională de securitate socială din Norvegia.

Pentru mai multe detalii despre fondurile norvegiene, accesați paginile www.norwaygrants.org și www.norwaygrants.ro.