CNPP CNPP

 Home

> Informatii utile
   > Pilonul II (pensii private obligatorii)
   > Plata pensiilor in strainatate
> Software
> Comunicate de presă
> Link-uri
> Program C.J.P. Arad
> Formulare
> Sitemap
> Informatii de interes public
> Declaratii de avere
> Somatii CJP Arad

 
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin
Programul Operaţional Sectorial ,,Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 –  2013
Numărul de referinţă al programului (CCI):2007RO051PO001
Cerere de propunere de proiecte nr. 103 „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare în Regiunea Vest”
Axa prioritara 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”
Domeniul Major de Interventie 5.1 „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare”
Titlul proiectului: „Sunt şomer şi vreau un loc de muncă!”
ID 75506

 

CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII ARAD, în calitate de partener în cadrul proiectului “Sunt şomer şi vreau un loc de muncă!”, ID proiect 75506, selectează în perioada  12 mai 2011  – 15 ianuarie 2012 persoanele din grupul ţintă eligibil al proiectului.
În  cadrul  acestui proiect,  grupul  ţintă este eligibil dacă este  format din persoane care au domiciliul sau  reşedinţa  în judeţul Arad şi  aparţinand  uneia  din  categoriile următoare:
·Persoane  inactive  (de  exemplu  persoanele  în  vârstă  de  peste  16  ani  care  în momentul  înregistrării  desfăşoară  numai  activităţi  casnice  (prepararea  hranei, menţinerea  curăţeniei,  îngrijirea  şi educarea  copiilor)  în  gospodăria proprie  sau a unei rude (de exemplu: soțiile casnice sau părinții care nu sunt pensionari și fac menajul  în  gospodăria  copiilor  sau  îngrijesc  nepoţii),  neavând  o  sursă  de  venit proprie);
 Atenţie! Din această categorie nu sunt eligibili elevii şi studenţii!
·Persoane aflate în căutarea unui loc de muncă (conform art. 5 al. III din  Legea  nr. 76 / 2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi  stimularea ocupării forţei  de muncă, cu modificările şi completările ulterioare: persoana care face demersuri  pentru  a-şi  găsi  un  loc  de  muncă,  prin  mijloace  proprii  sau  prin  înregistrare  la  agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul  sau,  după  caz,  reşedinţa  ori  la  alt  furnizor  de  servicii  de  ocupare,  acreditat  în  condiţiile legii;
·Şomeri  (conform  Legii  nr.  76/2002  privind  sistemul  asigurărilor  pentru  şomaj  şi stimularea  ocupării  forţei  de  muncă,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare: persoana care îndeplineste cumulativ următoarele condiţii:  
a) este în căutarea unui  loc de muncă de  la vârsta de minimum 16 ani şi până  la  îndeplinirea condiţiilor de pensionare; 
b) starea  de  sănătate  şi  capacităţile  fizice  şi  psihice  o  fac  aptă  pentru  muncă;
c) nu  are  loc  de  muncă,  nu  realizează  venituri  sau  realizează,  din  activităţi  autorizate  potrivit  legii,  venituri  mai  mici  decât  valoarea  indicatorului  social  de  referinţă  al  asigurărilor  pentru  şomaj  şi  stimulării  &l t;/ span>ocupării  forţei  de  muncă,  în  vigoare;
d) este disponibilă să înceapă lucrul în perioada imediat următoare, dacă s-ar găsi un loc de muncă).

În cadrul categoriei de şomeri o atenţie deosebită se acordă următoarelor categorii:
-  şomeri tineri, cu vârsta între 16-24 de ani;
-  şomeri cu vîrsta cuprinsă între 25- 44 ani;
-  şomeri peste 45 ani;
-  şomeri de  lungă durată,  tineri şi adulţi  (tineri şomeri, 16-24 ani, după şase luni de  la  intrarea  în şomaj şi adulţi şomeri, 25-64 ani, după o perioadă de peste 12 luni).

·Persoane care au părăsit timpuriu şcoala, cu vârsta minimă de 16 ani.
Dovada  apartenenţei  la  grupul  ţintă  se  va  putea  face  inclusiv  prin  declaraţie semnată pe proprie răspundere a persoanei vizate şi prin completarea documentelor de înregistrare a grupului ţintă la sediul CJP Arad (vis-a-vis de Kaufland, str. Voluntari, nr. 2A, Arad, jud . Aradsala 31 sau sala 8; telefon: 0726340551,0746056314, 0745775486; luni- vineri 8:00- 12:00).

În cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte nu sunt eligibili ca grup ţintă elevii  şi studenţii incluşi într-o formă de învăţământ. 
 În  cadrul  prezentei  cereri  de  propuneri  de  proiecte,  persoanele  incluse  in  grupul  ţintă pot proveni atât din mediu urban cât şi din mediul rural din judeţul Arad.
În  cadrul  acestui proiect, persoanele din grupul ţintă nu trebuie să beneficieze la data înregistrării de servicii integrate de măsuri active de la AJOFM Arad şi/ sau un furnizor privat: consiliere, informare, mediere şi formare profesională.

NU sunt incluse în grupul ţintă persoane care au statutul de angajaţi  sau manageri, cu excepţia acelor angajaţi care se află  în proces de disponibilizare  în  conformitate  cu  prevederile  legale  în  vigoare.  Aceştia  vor  fi  consideraţi  ca  şi persoane aflate în căutarea unui loc de muncă.
Actele necesare înscrierii ca şi grup ţintă în cadrul proiectului:
1)  Carte de identitate sau Buletin de identitate.
2)  Copie certificat de naştere.
3)  Copie certificat de căsătorie dacă este cazul.
4)  Copii după toate actele de studii.
5)  Carte de muncă sau adeverinţă de la ultimul loc de muncă (în original şi copie).
6)  Adeverinţă de la medicul de familie (cu menţiunea „apt de muncă”).

CJP Arad, în calitate de partener şi responsabil de selecţia grupului ţintă, va verifica situaţia financiară a persoanelor care solicită înregistrarea ca şi grup ţintă la Administraţia Financiară şi AJOFM Arad pentru îndeplinirea tuturor criteriilor de apartenenţă la grupul ţintă: cuantumul veniturilor realizate, fără loc de muncă în ultimele 12 luni calendaristice, nu a beneficiat de măsuri active integrate (informare, consiliere, mediere, formare profesională) la data înregistrării.
Pe baza criteriilor de selecţie (apartenenţa la grup ţintă, nu este beneficiar al unor servicii integrate de măsuri active, acte complete etc.), persoanele din grupul ţintă vor beneficia de :
A) Servicii integrate de măsuri active: informare şi consiliere profesională, medierea muncii.
B) Servicii de educaţie antreprenorială.
C) Cursuri de formare profesională gratuite (cursuri de calificare).
D) La absolvirea cursurilor şi obţinerea certificatului de calificare, Asociaţia de Formare şi Consiliere Nădlac, beneficiarul proiectului, va acorda o subvenţie de maxim 400 de lei / cursant.
  DIRECTOR EXECUTIV,                                      DIRECTOR ECONOMIC,
   Mihaela VASIL                                                    Camelia PRECUP