CNPP CNPP

 Home

> Informatii utile
   > Pilonul II (pensii private obligatorii)
   > Plata pensiilor in strainatate
> Software
> Comunicate de presă
> Link-uri
> Program C.J.P. Arad
> Formulare
> Sitemap
> Informatii de interes public
> Declaratii de avere
> Somatii CJP Arad

 


Informatii utile pentru someri

In sistemul public sunt asigurate obligatoriu, prin efectul legii si persoanele care beneficiaza de drepturi banesti lunare ce se suporta din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj, in conditiile legii, denumite in continuare someri.

Contributia de asigurari sociale pentru someri se suporta integral din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj, la nivelul cotei stabilite pentru conditii normale de munca, cu exceptia platiilor compensatorii si a veniturilor de completare acordate salariatilor din industria de aparare in perioada de reducere temporara a activitatii.

Calculul si plata contributiei de asigurari sociale pentru someri se fac lunar de catre institutia care administreaza bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj.

Baza lunara de calcul a contributiei de asigurari sociale pentru someri o constituie cuantumul drepturilor banesti lunare ce se suporta din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj.

Somerii aflati la cursuri de calificare, recalificare, perfectionare sau, dupa caz, la alte forme de pregatire profesionala, organizate potrivit legii, care, datorita accidentelor survenite in timpul si din cauza practicii profesionale, suporta o incapacitate temporara de munca mai mare de 3 zile, beneficiaza de aceleasi prevederi ca si ceilalti asigurati privind accidentul de munca.

Indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca, cauzata de boli profesionale sau accidente de munca, se suporta din prima zi de incapacitate temporara de munca si pana la data incetarii acesteia sau pensionarii, de catre angajatorul prestator al cursurilor de calificare, recalificare, perfectionare sau al altor forme de pregatire profesionala pentru someri, organizate potrivit legii, pentru situatiile prevazute la art. 100 alin. (3);

Institutia care administreaza bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj, in termen de 3 zile de la data depunerii certificatului medical, pentru someri;

Institutia care gestioneaza bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj, in cazul decesului somerului, respectiv al unui membru de familie al acestuia;

Platitori de drepturi de asigurari sociale, in sensul dispozitiilor prezentei legi, sunt si:

  • persoanele juridice sau fizice prestatoare ale cursurilor de calificare, recalificare, perfectionare sau ale altor forme de pregatire profesionala pentru somerii care, din cauza accidentelor de munca sau a bolilor profesionale produse din vina prestatorului, suporta o incapacitate temporara de munca mai mare de 3 zile au si calitatea de angajator;
  • institutia care administreaza Fondul pentru plata ajutorului de somaj.

    Baza de calcul al indemnizatiilor de asigurari sociale cuvenite somerilor, se constituie din salariul de baza si sporurile cu caracter permanent prevazute in contractele individuale de munca si/sau din sumele cu titlu de drepturi banesti, ce se suporta din Fondul pentru plata ajutorului de somaj, de care au beneficiat anterior intrarii in vigoare a legii, precum si din cuantumul lunar al acestor drepturi, pentru care s-a achitat contributia de asigurari sociale dupa data sus-mentionata.

    Plata contributiei de asigurari sociale datorate de angajator si de asigurati se efectueaza cu ordin de plata sau dispozitie de plata/incasare tip CAS la trezoreriile judetene, respectiv trezoreriile sectoarelor municipiului Bucuresti, in conturile deschise pe seama caselor judetene de pensii, respectiv, a Casei de pensii a municipiului Bucuresti, care este 22090.408 "Contributie de asigurari sociale datorata de someri", conform art. 5 alin. (1) pct. III din lege.