CNPP CNPP

 Home

> Informatii utile
   > Pilonul II (pensii private obligatorii)
   > Plata pensiilor in strainatate
> Software
> Comunicate de presă
> Link-uri
> Program C.J.P. Arad
> Formulare
> Sitemap
> Informatii de interes public
> Declaratii de avere
> Somatii CJP Arad

 


Informatii utileIndicatori utilizați în sistemul public de pensii pentru anul 2022

I. Cotele de contribuţii de asigurǎri sociale, sunt următoarele:
25% datorată de către persoanele fizice care au calitatea de angajaţi sau pentru care există obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale;
4% datorată în cazul condiţiilor deosebite de muncă, astfel cum sunt prevăzute în Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, de către persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora;
8% datorată în cazul condiţiilor speciale de muncă, astfel cum sunt prevăzute în Legea nr. 263/2010, de către persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora.
21,25% datorată de către persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor realizate în baza contractelor individuale de muncă încheiate cu angajatori care desfăşoară activităţi în sectorul construcţii şi care se încadrează în condiţiile prevăzute la art. 60, pct. 5 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
Menţiune: În cazul acestor persoane fizice, angajatorii nu datorează cotă pentru condiţii deosebite şi speciale de muncă.
• Cota de contribuţie de asigurări sociale datorată de persoanele fizice care au încheiat contract de asigurare socială este de 25%.
• Cota de contribuţie aferentă fondurilor de pensii administrate privat este de 3,75%.

Persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor realizate în baza contractelor individuale de muncă încheiate cu angajatorii care desfăşoară activităţi în sectorul construcţii şi care se încadrează în condiţii prevăzute la art. 60, pct. 5 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, care datorează contribuţia la fondul de pensii administrate privat, sunt scutite de plata acestei contribuţi şi în anul 2022.

II. Câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat este de 6.095 lei.

III. Nivelul minim ale venitului lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială, respectiv cuantumul contribuției de asigurări sociale aferente acestui venit, este de 2.550 lei, cuantum contribuție 638 lei.

IV. Valoarea punctului de pensie este de 1.586 lei.

V. Indicele de corecţie pentru anul 2022 este de 1,41.

VI. Cuantumul ajutorului de deces este de:
6.095 lei - în cazul decesului asiguratului sau pensionarului;
3.048 lei - în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului.

VII. Indemnizaţia socială pentru pensionari este de 1.000 lei.

VIII. Indemnizaţia pentru însoţitor în cazul pensionarilor de invaliditate încadraţi în gradul I de invaliditate este de 1.269 lei.

IX. Conform prevererilor H.G. nr. 1071/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, se stabileşte la 2.550 lei.

X. În perioada 01 Ianuarie 2022 – 31 Decembrie 2028, pentru domeniul construcţiilor, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte la 3.000 lei. Această prevedere se aplică doar în cazul domeniilor de activitate prevăzute la art. 60, pct. 5 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

XI. Veniturile lunare din pensii care depășesc 2.000 lei sunt supuse impozitării cu 10%.

XII. Casa Naţională de Pensii Publice, prin casele teritoriale de pensii, are calitatea de contribuabil/plătitor de venit la sistemul de asigurări sociale de sănătate, în cazul veniturilor din pensii, pentru partea care depăşeşte suma lunară de 4.000 de lei.
Casa Naționala de Pensii Publice, prin casele teritoriale de pensii, are obligaţia de a calcula şi de a reţine la sursă contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care realizează venituri din pensii, pentru partea care depăşeşte suma lunară de 4.000 de lei.
Calculul contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se realizează prin aplicarea cotei de 10% asupra bazei lunare de calcul reprezentată de partea ce depăşeşte suma lunară de 4.000 de lei, pentru fiecare drept de pensie.

XIII. Potrivit art. 1 alin. (3) din Legea nr. 8/2006, republicată, indemnizația lunară reprezintă echivalentul a 50% din pensia cuvenită titularului sau după caz, aflată în plată la data solicitării, dar nu poate depășii două salarii de bază minime brute pe țară, garantate în plată.
În consecință, indemnizația acordată în temeiul Legii nr. 8/2006, republicată nu poate depăși suma de 5.100 lei începând cu data de 01 Ianuarie 2022.

Aceste valori sunt reglementate, după caz, prin următoarele acte normative:
- Legea nr. 318/2021 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022;
- Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
- alte prevederi aplicabile în anul 2022.