CNPP CNPP

 Home

> Informatii utile
   > Pilonul II (pensii private obligatorii)
   > Plata pensiilor in strainatate
> Software
> Comunicate de presă
> Link-uri
> Program C.J.P. Arad
> Formulare
> Sitemap
> Informatii de interes public
> Declaratii de avere
> Somatii CJP Arad

 


Informatii utileIndicatori utilizați în sistemul public de pensii pentru anul 2021

I. Cotele de contribuţii de asigurǎri sociale, sunt următoarele:
• 25% datorată de către persoanele fizice care au calitatea de angajaţi sau pentru care există obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale;
• 4% datorată în cazul condiţiilor deosebite de muncă, astfel cum sunt prevăzute în Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, de către persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora;
• 8% datorată în cazul condiţiilor speciale de muncă, astfel cum sunt prevăzute în Legea nr. 263/2010, de către persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora.
• 21,25% datorată de către persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor realizate în baza contractelor individuale de muncă încheiate cu angajatori care desfăşoară activităţi în sectorul construcţii şi care se încadrează în condiţiile prevăzute la art. 60, pct. 5 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
Menţiune: În cazul acestor persoane fizice, angajatorii nu datorează cotă pentru condiţii deosebite şi speciale de muncă.
• Cota de contribuţie de asigurări sociale datorată de persoanele fizice care au încheiat contract de asigurare socială este de 25%.
• Cota de contribuţie aferentă fondurilor de pensii administrate privat este de 3,75%.

Persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor realizate în baza contractelor individuale de muncă încheiate cu angajatorii care desfăşoară activităţi în sectorul construcţii şi care se încadrează în condiţii prevăzute la art. 60, pct. 5 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, care datorează contribuţia la fondul de pensii administrate privat, sunt scutite de plata acestei contribuţi şi în anul 2021.

II. Câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat este de:
• 5.429 lei - 01 Ianuarie - 11 Martie 2021;
• 5.380 lei - începând cu data de 12 Martie 2021.
Pe cale de consecință, valoarea câştigului salarial mediu brut aferentă lunii Martie 2021 este de 5.399 lei.

III. În perioada 01 Ianuarie - 12 Ianuarie 2021, nivelul minim ale venitului lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială, respectiv cuantumul contribuției de asigurări sociale aferente acestui venit, este de 2.230 lei, cuantum contribuție 558 lei. Începând cu data de 13 Ianuarie 2021 nivelul minim ale venitului lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială, respectiv cuantumul contribuției de asigurări sociale aferente acestui venit, este de 2.300 lei, cuantum contribuție 575 lei

IV. Valoarea punctului de pensie este de:
• 1.442 lei – 01 Ianuarie 2021.

V. Indicele de corecţie pentru anul 2021 este de 1,41.

VI. Cuantumul ajutorului de deces este de:
-01 Ianuarie - 11 Martie 2021:
• 5.429 lei - în cazul decesului asiguratului sau pensionarului;
• 2.715 lei - în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului.
-Începând cu data de 12 Martie 2021:
• 5.380 lei - în cazul decesului asiguratului sau pensionarului;
• 2.690 lei - în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului.

VII. Indemnizaţia socială pentru pensionari este de:
• 800 lei – 01 Ianuarie 2021.

VIII. Indemnizaţia pentru însoţitor în cazul pensionarilor de invaliditate încadraţi în gradul I de invaliditate este de:
• 1.154 lei – 01 Ianuarie 2021.

IX. Conform prevererilor H.G. nr. 4/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, începând cu data de 13 Ianuarie 2021 se stabileşte la 2.300 lei
•Prin excepţie, începând cu aceeaşi data, personalul încadrat pe funcţii pentru care se prevede nivelul de studii superioare, cu vechime în muncă de cel puţin un an în domeniul studiilor superioare, salariu de bază minim brut pe ţara garantat în plată se stabileşte la 2.350 lei
Menţiune: Începând cu data de 13 Ianuarie 2021, toate drepturile şi obligaţiile stabilite potrivit legii se determină prin raportarea la nivelul de 2.300 lei al salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată.

X. În perioada 01 Ianuarie 2021 – 31 Decembrie 2028, pentru domeniul construcţiilor, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte la 3.000 lei. Această prevedere se aplică doar în cazul domeniilor de activitate prevăzute la art. 60, pct. 5 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

XI. Veniturile lunare din pensii care depășesc 2.000 lei sunt supuse impozitării cu 10%.

XII. Persoanele fizice, cu venituri din pensii, beneficiază de asigurare în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, fără plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate.

Aceste valori sunt reglementate, după caz, prin următoarele acte normative:
- Legea nr. 16/2021 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021;
- Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
- alte prevederi aplicabile în anul 2021.