CNPP CNPP

 Home

> Informatii utile
   > Pilonul II (pensii private obligatorii)
   > Plata pensiilor in strainatate
> Software
> Comunicate de presă
> Link-uri
> Program C.J.P. Arad
> Formulare
> Sitemap
> Informatii de interes public
> Declaratii de avere
> Somatii CJP Arad

 


Informatii utileNOUTATI
in sistemul public de pensii, aduse prin:

     -Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2016, nr. 340 din 18 Decembrie 2015, valabila si in anul 2017, pana la data de 20 Februarie 2017;
     -Legea bugetului asigurarilor de stat pe anul 2017, nr. 7 din 17 Februarie 2017 a carui aplicabilitate este data de 20 Februarie 2017.

      > Valoarea punctului de pensie, stabilita potrivit prevederilor art.102 din Legea nr. 263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru anul 2017 este de 917,5 lei.
Incepand cu data de 01.07.2017 valoarea punctului de pensie va fi in suma de 1.000 lei, conform OUG nr. 2/2017.

      > Castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2016 si anul 2017, potrivit art. 15 din Legea nr. 340/2015 este de 2.681 lei.
Incepand cu data de 20 Februarie 2017 castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat pentru anul 2017, potrivit art. 16 din Legea nr. 7/2017 este de 3.131 lei.

       > Potrivit prevederilor art. 33 si art. 34 din Legea nr. 263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare la stabilirea plafonului maxim al bazei de calcul a contributiei de asigurari sociale se are in vedere valoarea corespunzatoare de cinci ori a castigului salarial mediu brut, respectiv 13.405 lei (2.681 x 5 = 13.405).
Incepand cu data de 20 Februarie 2017 plafonului maxim al bazei de calcul a contributiei de asigurari sociale se are in vedere valoarea corespunzatoare de cinci ori a castigului salarial mediu brut, respectiv 15.655 lei (3.131 x 5 = 15.655).

      > Potrivit dispozitiilor art. 16 din Legea nr. 340/2015, cuantumul ajutorului de deces, prevazut de Legea nr. 263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, se stabileste dupa cum urmeaza:

 • in cazul decesului asiguratului sau pensionarului: 2.681 lei;
 • in cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului: 1.341 lei.

Incepand cu data de 20 Februarie 2017 potrivit dispozitiilor art. 17 din Legea nr. 7/2017, cuantumul ajutorului de deces, prevazut de Legea nr. 263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, se stabileste dupa cum urmeaza:

 • in cazul decesului asiguratului sau pensionarului: 3.131 lei;
 • in cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului: 1.566 lei.

      > Cotele de contributii de asigurari sociale, aprobate prin art. 138 din Legea nr. 227/2015 sunt urmatoarele:

 • pentru conditii normale de munca - 26,3%
 • pentru conditii deosebite de munca - 31,3%
 • pentru conditii speciale de munca - 36,3%
      Cota contributiei individuale de asigurari sociale este de 10,5%, indiferent de conditiile de munca.
      Diferenta dintre cotele de contributie de asigurari sociale aprobate prin lege, functie de conditiile de munca si cota de contributie individuala de asigurari sociale se suporta de catre angajator.
      In cota de contributie individuala de asigurari sociale este inclusa si cota de 5,1% aferenta fondurilor de pensii administrate privat, prevazute de Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

      > Cuantumul fix al indemnizatiei pentru insotitor, in cazul pensionarilor incadrati in gradul I de invaliditate, drept ce se acorda potrivit dispozitiilor art. 77 alin. (1) din Legea nr. 263/2010, va fi in suma de 734 lei, pana la data de 30 iunie 2017 si de 800 lei incepand cu data de 01 iulie 2017.

      > Indicele de corectie prevazut la art. 170 din Legea nr. 263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru anul 2017, este de 1,14, pana la data de 30 iunie 2017 si de 1,05 incepand cu data de 01 iulie 2017.

      > Indicele de corectie utilizat la determinarea punctajului realizat in sistemul public de pensii de catre participantii la fondurile de pensii administrate privat, pentru lunile in care acestia contribuie la aceste fonduri, stabilit conform dispozitiilor art. 151 din Legea nr. 411/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, este urmatorul:

 • incepand cu 01 Ianuarie 2017: (26,3% - 5,1 %) / 26,3 % = 0,80608, valabil pana la data de 28 februarie 2017.

> Potrivit prevederilor art. 50 din Legea nr. 339/2015, in anul 2017, nivelul indemnizatiei sociale pentru pensionari, prevazut de OUG nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate prin Legea nr. 196/2009, este de 400 lei. Incepand cu data de 01.03.2017 conform prevederilor art. 2 (2) din OUG nr. 2/2017 nivelul indemnizatiei sociale pentru pensionari va fi in cuantum de 520 lei.

> Incepand cu data de 1 ianuarie 2016, conform prevederilor art. 100 alin.(1) din Legea nr.227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru persoanele fizice cu venituri din pensii, baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate o reprezinta numai partea de venit care depaseste valoarea, intregita prin rotunjire in plus la un leu, a unui punct de pensie stabilit pentru anul fiscal respectiv 918 lei pentru anul 2017. Incepand cu data de 01.02.2017 contributia individuala de asigurari sociale de sanatate nu se mai retine din veniturile din pensii.

> Incepand cu data de 1 Februarie 2017, conform prevederilor art. 160 alin.(1) din Legea nr.227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, venitul impozabil lunar din pensii se stabileste prin deducerea din venitul din pensie, in ordine, a urmatoarelor:

 • -contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata potrivit legii; Incepand cu data de 01.02.2017 contributia individuala de asigurari sociale de sanatate se suporta de la Bugetul de Stat.
 • -suma neimpozabila lunara de 1.050 lei.

  Incepand cu data de 01.02.2017 suma neimpozabila lunara este de 2.000 lei.