CNPP CNPP

 Home

> Informatii utile
   > Pilonul II (pensii private obligatorii)
   > Plata pensiilor in strainatate
> Software
> Comunicate de presă
> Link-uri
> Program C.J.P. Arad
> Formulare
> Sitemap
> Informatii de interes public
> Declaratii de avere
> Somatii CJP Arad

 


Informatii utileNOUTATI
in sistemul public de pensii, aduse prin Legea nr. 340/18.12.2015 - Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2016

      > In reglementarea sistemului public de pensii, Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2016, nr. 340 din 18 Decembrie 2015, a adus o serie de noutati pe care, considerandu-le de larg interes, vi le prezentam in continuare:

      > Valoarea punctului de pensie, stabilita potrivit prevederilor art.102 din Legea nr. 263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru anul 2016 este de 871,7 lei.

      > Castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2016, potrivit art. 15 din Legea nr. 340/2015 este de 2.681 lei.

       > Potrivit prevederilor art. 33 si art. 34 din Legea nr. 263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare la stabilirea plafonului maxim al bazei de calcul a contributiei de asigurari sociale se are in vedere valoarea corespunzatoare de cinci ori a castigului salarial mediu brut, respectiv 13.405 lei (2.681 x 5 = 13.405)

       > In conformitate cu prevederile art. 36 din Legea nr. 263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare la stabilirea nivelul minim al venitului lunar asigurat inscris in declaratia individuala de asigurare sau in contractul de asigurare sociala este de 938 lei, iar nivelul maxim de 13.405 lei.

      > Potrivit dispozitiilor art.16 din Legea nr. 340/2015, cuantumul ajutorului de deces, prevazut de Legea nr. 263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, se stabileste dupa cum urmeaza:

  • in cazul decesului asiguratului sau pensionarului: 2.681 lei;
  • in cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului: 1.341 lei.

      > Cotele de contributii de asigurari sociale, aprobate prin art. 138 din Legea nr . 227/2015 sunt urmatoarele:

  • pentru conditii normale de munca - 26,3%
  • pentru conditii deosebite de munca - 31,3%
  • pentru conditii speciale de munca - 36,3%

      Cota contributiei individuale de asigurari sociale este de 10,5%, indiferent de conditiile de munca.

      Diferenta dintre cotele de contributie de asigurari sociale aprobate prin lege, functie de conditiile de munca si cota de contributie individuala de asigurari sociale se suporta de catre angajator

      In cota de contributie individuala de asigurari sociale este inclusa si cota de 5,1% aferenta fondurilor de pensii administrate privat, prevazute de Legea nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

      > Cuantumul fix al indemnizatiei pentru insotitor, in cazul pensionarilor incadrati in gradul I de invaliditate, drept ce se acorda potrivit dispozitiilor art. 77 alin.(1) din Legea nr. 263/2010, va fi in suma de 698 lei.

      > Indicele de corectie prevazut la art. 170 din Legea nr. 263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru anul 2016, este de 1,09.

      > Indicele de corectie utilizat la determinarea punctajului realizat in sistemul public de pensii de catre participantii la fondurile de pensii administrate privat, pentru lunile in care acestia contribuie la aceste fonduri, stabilit conform dispozitiilor art. 151 din Legea nr. 411/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, este urmatorul:

  • incepand cu 01 Ianuarie 2016: (26,3% - 5,1 %) / 26,3 % = 0,80608

> Potrivit prevederilor art. 50 din Legea nr. 339/2015, in anul 2016, nivelul indemnizatiei sociale pentru pensionari, prevazut de OUG nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate prin Legea nr. 196/2009, este de 400 lei.

> Incepand cu data de 1 ianuarie 2016, conform prevederilor art. 100 alin.(1) din Legea nr.227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru persoanele fizice cu venituri din pensii, baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate o reprezinta numai partea de venit care depaseste valoarea, intregita prin rotunjire in plus la un leu, a unui punct de pensie stabilit pentru anul fiscal respectiv 872 lei pentru anul 2016.

> Incepand cu data de 1 ianuarie 2016, conform prevederilor art. 160 alin.(1) din Legea nr.227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, venitul impozabil lunar din pensii se stabileste prin deducerea din venitul din pensie, in ordine, a urmatoarelor:

  • -contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata potrivit legii;
  • -suma neimpozabila lunara de 1.050 lei.