CNPP CNPP

 Home

> Informatii utile
   > Pilonul II (pensii private obligatorii)
   > Plata pensiilor in strainatate
> Software
> Comunicate de presă
> Link-uri
> Program C.J.P. Arad
> Formulare
> Sitemap
> Informatii de interes public
> Declaratii de avere
> Somatii CJP Arad

 
Nr. 30569/08.06.2021

ANUNŢ PENTRU PROMOVARE

În baza Hotararii nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,  Casa Judeteana de Pensii Arad, organizează la sediul sau din Arad, str. Voluntarilor, nr. 2 A,  in data de 24.06.2021, examen pentru promovare in grad, urmare obţinerii Avizului de exercitare a profesiei de asistent social, gradul principal a salariatului  încadrat in funcţia contractuala de asistent social cu studii superioare, din cadrul compartimentului de expertiza medicala.

        I.  1. Condiţii de desfăşurare a  examenului:
            Examenul va avea loc la sediul C.J.P. Arad, str. Voluntarilor, nr. 2A, camera 12 parter,  în data de 24.06.2021
             2. Examenul  consta in :
   a) Depunerea cererii de înscriere, până la data de 18.06.2021;
   b) Proba  scrisa (redactarea unei lucrări),  in data de 24.06.2021, începând cu ora 10:00.
           
    II.  Bibliografie:
1. Legea nr. 263 din 16.12.2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările si completările ulterioare.
2. H.G. nr. 257 din 20 martie 2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările si completările ulterioare.    
3. Ordonanţa de urgenta nr. 158/2005 privind concediile si indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificările si completările ulterioare.
4. Ordinul nr. 125 din 14 martie 2006 pentru aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical şi a instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a certificatelor de concediu medical pe baza carora se acorda indemnizaţii asiguraţilor din sistemul asigurărilor sociale de sănătate.
5. Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările si completările ulterioare.
6. Legea nr. 53/2003 Codul Muncii, cu modificările si completările ulterioare.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei, la compartimentul resurse umane, camera 15, parter,  sau la telefonul 0257/281345 interior 115.

Documente: