CNPP CNPP

 Prestatii
> Pensii
> Alte drepturi de asigurari...
> Indemnizatii prevazute de...
> Bilete de tratament
> Acte necesare

 


Acte necesare

> Pensie pentru limita de varsta
> Pensie anticipata
> Pensie anticipata partiala
> Pensie de invaliditate
> Pensie de urmas
> Ajutorul de deces
> Bilete de tratament pentru pensionari
> Bilete de tratament pentru salariati


> Ajutorul de deces

 • cerere pentru acordarea ajutorului de deces (anexa nr. 11);
 • certificat de deces in original si copie;
 • actul de identitate al solicitantului in original si copie;
 • acte de stare civila ale solicitantului, din care sa rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau dupa caz, actul care atesta calitatea de mostenitor, tutore, curator,mandatar, in original si copie;
 • dovada ca solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces, original si copie;
 • act medical emis sau vizat de medical expert al asigurarilor sociale, prin care se atesta boala care l-a facut inapt si data ivirii acesteia, in cazul copilului inapt in varsta de peste 18 ani, original;
 • adeverinta care sa certifice ca, la data decesului, membrul de familie cu varsta cuprinsa intre 18 si 26 de ani urma o forma de invatamant organizata potrivit legii, original.
> Bilete de tratament pentru pensionari
 1. cerere;
 2. declaratie proprie raspundere;
 3. cupon de pensie din luna anterioara plecarii in statiune;
 4. recomandare medicala pentru tratament balnear, eliberata de medicul de familie sau medicul specialist;
 5. copie dupa legitimatia de veteran de razboi sau copie dupa decizia prin care sunt stabilite drepturile in baza Decretului-lege nr. 118/1990 sau Legii nr. 189/2000;
 6. adeverinta care sa ateste calitatea de asigurat si salariul brut lunar;
 7. carte de identitate sau buletin de identitate.
> Bilete de tratament pentru salariati
 1. cerere;
 2. declaratie proprie raspundere;
 3. recomandare medicala pentru tratament balnear, eliberata de medicul de familie sau medicul specialist;
 4. adeverinta care sa ateste calitatea de asigurat si salariul brut lunar;
 5. carte de identitate sau buletin de identitate.